Frýdlant – Radost z ochoty lidí neskrývají zaměstnanci Domova U Spasitele ve Frýdlantu. Veřejná sbírka jim vynesla 100 000 Kč. „Peníze budou použity na nová lůžka a zdravotní materiál pro seniory, kteří v domově jsou," uvedla ředitelka Husitské diakonie Hedvika Zimmermannová. Právě Církev československá husitská je provozovatelem tohoto zařízení, které se stará o lidi s dlouhodobě nepříznivým zdravotním stavem.
„Jde hlavně o seniory, kteří pobírají příspěvek na péči od druhého do čtvrtého stupně, jde tedy o osoby, které jsou závislé na pomoci druhých," vysvětluje ředitelka Domova U Spasitele Eva Crhová. „Máme tu i seniory, kteří jsou osamělí a nikoho nemají nebo klienty, kde už rodina péči nezvládá. Kromě zdravotní péče nabízíme i péči duchovní, chodí k nám faráři z různých církví, to také není úplně běžné, ale klientům to hodně pomáhá," uvedla Crhová. Kapacita Domova U Spasitele je 45 klientů, kapacita ale zdaleka nestačí.
„Takových pobytových zařízení je u nás velmi málo, přitom Frýdlantsko je poměrně rozlehlé, je tu špatná dostupnost a populace stárne, takže po podobných službách je tu značná poptávka," řekl starosta Frýdlantu Dan Ramzer, podle kterého je diakonie se svými 34 pracovníky i významným zaměstnavatelem v regionu.

BLYŠTIVÍ ANDĚLÉ

Město Frýdlant tak Domov U Spasitele pravidelně finančně podporuje. Teď prostředky navýšila i veřejná sbírka ve spolupráci s Nadací Preciosa. „Lidé si mohli koupit před Vánocemi papírovou maketu anděla a dozdobit ji dle fantazie blyštivými šatonovými růžemi. Mám radost, že se podařilo všechny anděly prodat a přispět tak na dobrou věc a ještě si přitom něco vytvořit," uvedla manažerka nadace Martina Motshagen.
Kromě frýdlantského zařízení provozuje diakonie ještě středisko v Hrádku nad Nisou, které je ale zaměřené hlavně na děti ze sociálně slabých rodin.