Pro ni i ostatní obyvatele má teď Česká inspekce životního prostředí dobrou zprávu. „Dělali jsme tam řadu kontrol, sami jsme cítili, že zápach je veliký. Odebrali jsme vzorky vzdušniny a provedli měření pachů. S vedením firmy jsme se dohodli na dílčích opatřeních na utěsnění objektu a některých výduchů, ze kterých zápach unikal, a na instalaci gelových filtrů. To už se stalo a já věřím, že tato opatření pomohou zápach z provozu firmy výrazně snížit," uvedla ředitelka Oblastního inspektorátu ČIŽP Hana Kolářová. Podle ní ale teprve to hlavní opatření přijde. „Musí se upravit vzduchotechnika a vyměnit jednotka spalovacího zařízení. Ta, která je tam teď, už kapacitně nestačí, což má na zvýšený zápach vliv," řekla Kolářová. Výměna ale nějaký čas potrvá. „Je to drahá záležitost a navíc podléhá různým testovacím lhůtám a podobně. Pracujeme ale na tom s inspekcí životního prostředí a výměnu technologie určitě uskutečníme. Chci jen zdůraznit, že ty pachy nejsou nijak zdravotně závadné," uvedl generální ředitel Temperatioru Michal Fišer. Že spaliny neobsahují žádné zdraví nebezpečné látky, potvrdila stěžujícím si obyvatelům i Krajská hygienická stanice.

I přes nová technologická opatření ale mírný zápach z provozu Temperatioru nikdy nezmizí, upozorňuje Kolářová