Do pondělní stávky vstoupí v Liberci naplno polovina základních škol, tedy 11 z 22, a budou tak pro žáky zcela uzavřeny. Další školy budou mít omezený provoz. Ke stávce se přidá i 5 mateřských škol z 31, které na jeden den také zcela uzavřou své provozy.

„Rodiče dětí i žáků buď jsou již informováni, nebo se tak stane nejpozději dnes, kdy mají školy poslední den na to stávku ohlásit. Ještě včera, v úterý, probíhala jednání mezi školami, odbory a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, která mohou situaci posunout,“ okomentoval náměstek primátora pro kulturu, školství a cestovní ruch Ivan Langr.

Stávka se v Liberci dotkne celkem více než 5 000 dětí ze základních škol a přibližně 360 dětí z mateřinek.  „Stávka nesouvisí s platy pedagogů či jejich zvyšováním, ale s omezením financování kvality vzdělávání. Těmto důvodům stávky rozumím. A přestože chápu, že se tím rodiče mnohdy dostanou do svízelné situace, prosím je zdvořile o velké pochopení a trpělivost,“ dodal.

Lipová alej u Sedmihorek, Semilsko.
Začalo hlasování o Alej roku 2023. Vyberte tu nejhezčí z Libereckého kraje

Oddychnout si ale mohou rodiče, jejichž ratolesti navštěvují Mateřskou školu Korálek v Liberci. Zůstane otevřená, ale stávku podporuje. Jak podotkla ředitelka školky Vladimíra Jurigová, současný stav úrovně vzdělávání předškolních dětí je díky nastavenému maximálnímu počtu hodin vyhovující a umožňuje využívat aktivizující inovativní vzdělávací metody a zajištění vzdělávání dětí se speciálními vzdělávacími potřebami.

„Počet dětí s problémy narůstá a pokud máme udržet úroveň předškolního i speciálního vzdělávání dětí v mateřinkách, je nutné minimálně zachovat podmínky současné,“ osvětlila Jurigová s tím, že mateřské školy fungují jako kompatibilní celek, ve kterém výchovu a vzdělávání dětí ovlivňují všichni zaměstnanci, tudíž i provozní pracovnice včetně kuchařek. „Eliminace provozních pracovníků je šetření na špatném místě. Naopak je to investice do zdraví dětí, které se mnohdy zdravě stravují pouze ve školce,“ dodala.

Naopak zavřené zůstanou některé součásti ZŠ, ZUŠ a MŠ Frýdlant včetně školní jídelny. Hlavním důvodem zapojení místního kolektivu není problematika platů pedagogických pracovníků, ale dlouhodobá nejistota a nekoncepčnost v oblasti školství, nedostatečné zajištění finančních prostředků pro nepedagogické pracovníky školy či plánované snižování počtů asistentů pedagoga v podmínkách zavedené inkluze ve školách. „Pracovníci škol tak nevstupují do této stávky kvůli svým možným budoucím výhodám, ale zejména kvůli hrozícím negativním systémovým změnám, které by se dotkly hlavně vzdělávání vašich dětí,“ stálo v prohlášení.

Liberec si připomněl 17. listopad 1939 a 1989.
Pietní pochod i zapálení svíček. Pod Ještědem si připomněli svobodu a demokracii

Obdobná situace nastane i v Českém Dubu, kde místní škola v rámci zkvalitňování výuky a podpory co nejširšího spektra žáků využívá téměř naplno současného modelu výpočtu maximálního počtu odučených hodin. Znamená to zejména možnost rozdělení tříd na menší skupiny, a to nejen na hodiny cizích jazyků, ale také na hodiny českého jazyka, matematiky, informatiky a předmětu člověk a práce.

„Po navrhovaných změnách dojde ke snížení maximálního počtu hodin, v případě naší školy jde přibližně o 35 hodin týdně, a škola si tak nebude moci dovolit žáky na výše uvedené předměty dále rozdělovat do skupin, a v konečném důsledku to pocítí nejvíce žáci. Změna povede k navyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, zamezení možnosti dělit žáky na skupiny,“ informoval ředitel ZŠ Český Dub Jan Goll.

S návrhem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy snížit maximální počet hodin nesouhlasí ani Liberecký kraj. Návrh nařízení, který počítá s krácením PHmax u základní škol o 6 %, u středních škol o 15 % a u konzervatoří o 10 %, by především pro žáky a studenty znamenal, že by školy v celkovém součtu odučily méně hodin výuky než nyní, a výrazně by se snížila nabídka volitelných předmětů.

„Kromě důkladné analýzy nám chybí i odůvodnění, zdali jsou skutečně současné hodnoty PHmaxu nepřiměřené a ekonomicky neefektivní. Pokud chce ministerstvo přistoupit k systémovým změnám, mělo by nejprve provést analýzu a teprve na základě ní vyhodnotit potřebu změny hodnot PHmax. K tomu by však mělo dojít s výrazným časovým předstihem, ne však dříve než od školního roku 2025/2026,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Na Základní škole v Jablonném v Podještědí proběhla další beseda Energie – budoucnost lidstva v novém školním roce.
Besedy o energetice běží na školách 23 let. Odborníci dorazili i do Jablonného

Střední škola hospodářská a lesnická ve Frýdlantu zůstane i přes naplánovanou stávku otevřená a výuka bude probíhat jako obvykle, přesto místní pedagogové a další pracovníci věří, že školství je v kritickém bodě a nestaví se proti argumentům stávky. „Toto rozhodnutí nebylo lehké. Plánované škrty a změny mohou vážně ohrozit kvalitu a dostupnost vzdělávání pro naše žáky. Nejedná se pouze o platy učitelů, ale o celou řadu pracovníků, kteří jsou nedoceněnou, ale nezbytnou součástí našeho školského systému,“ zdůraznil ředitel frýdlantské školy Miroslav Kudrna.

Ke stávce se naopak připojí jednotlivci z řad pedagogů působící na Střední zdravotnické škole a Vyšší odborné škole zdravotnické v Liberci, aniž by ohrozili výuku. V případě, že budou změny schváleny, nebudou muset podle prozatímních propočtů přistupovat k případným personálním úpravám. „Je nám jasné, že určitá úprava financování vzhledem k rozpočtu státu je nutná, ale nesouhlasíme s paušálním snížením PHmax v rámci celé šíře škol. Je třeba určitá oborová diferenciace, a to zejména v případě našich "regulovaných" povolání, která mají jasná důležitá specifika ve výuce,“ svěřila se ředitelka školy Jana Urbanová.

Podobný názor na věc sdílí i ředitel Střední průmyslové školy stavební. „Pokud dojde ke snížení, bude naše škola na hraně limitu. Z ministerstva školství uslyšíme, že si s tím ředitelé nějak poradí, ale takhle se seriózně pracovat nedá. I nás na stavebce, ačkoliv jsme školou dobře naplněnou žáky, by změna přinutila k úpravě personální politiky a snížení celkového počtu úvazků,“ upřesnil Radek Cikl.

Se školskými odbory a jejich požadavky souhlasí ředitel Střední odborné školy v Liberci, ale názorově se liší ve zvolených metodách. „V naší škole se domníváme, že stále existuje prostor pro další jednání a vyjednávání, případně i jiné formy protestu. Stávku však vnímáme jako poslední možnost a v tuto chvíli nám přijde její ohlášení na 27. listopad jako poněkud uspěchané,“ přiblížil svůj postoj Milan Adamec.

Odsouzení z Vazební věznice Liberec se podílejí na úklidu veřejných prostranství.
Věznice v Libereckém kraji bojují s přeplněností. Chybí jim také dozorci

Pokud by úprava parametru financování PHmax prošla v navrhované podobě, nevedlo by to v tomto případě ke slučování tříd a skupin do větších celků a odbornost výuky by tak nebyla ohrožena. „Pro naši školu jsou velmi rizikové snahy o snížení počtu nepedagogických zaměstnanců. V případě provozu naší školy, která zajišťuje kromě teoretické výuky také odborný výcvik na mnoha pracovištích včetně školního zahradnictví, ubytování žáků na internátu a domově mládeže a připravuje celodenní stravování ve školní jídelně, jsou nepedagogičtí pracovníci pro zajištění fungování školy velmi důležití,“ doplnil.

Do celorepublikové stávky se zapojí 23 škol a školských zařízení zřizovaných krajem. V Liberci to bude Gymnázium F. X. Šaldy, Gymnázium a Střední odborná škola pedagogická, Obchodní akademie a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Střední průmyslová škola stavební, Střední průmyslová škola a Vyšší odborná škola, Střední škola gastronomie a služeb a v okrese se připoijí ještě Gymnázium Frýdlant.

„Musím říct, že mě to netěší. Odnesou to rodiče a děti. Na druhou stranu chápu, že protestující mají právo vyjádřit názor na školství jako takové. Říkat tedy, že to je špatně, nehodlám,“ zdůraznil hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

Podle náměstka hejtmana pro resort školství, mládeže, tělovýchovy, sportu a zaměstnanosti Jiřího Čeřovského se namísto dlouhodobých koncepčních řešení vydávají rychlá a nepromyšlená nařízení, která se opět za krátký čas mění. „Žijeme ve světě, kde je vzdělávání budoucí generace nesmírně důležité. Zavedení tohoto opatření by jej vrátilo o několik let zpět,“ dodal náměstek.

Které ZŠ a MŠ v Liberci budou 27. uzavřené?

ZŠ Aloisina Výšina
ZŠ Dobiášova
ZŠ a ZUŠ Jabloňová
ZŠ Kaplického
ZŠ a MŠ Ostašov – zcela uzavřena ZŠ; MŠ zůstává v provozu
ZŠ Nám. Míru
ZŠ Na Výběžku
ZŠ Oblačná ZŠ U Soudu
ZŠ U Školy
ZŠ 5. května
ZŠ Sokolovská – zajištěn program pro děti z 1. až 3. třídy ve školní družině; pro ostatní ročníky škola uzavřena
ZŠ Vrchlického – škola otevřena, ale místo vyučování náhradní program
ZŠ Orlí speciální – škola otevřena, ale polovina zaměstnanců nepřítomna na pracovišti, ostatní připraví náhradní program
MŠ Jeřmanická 
MŠ Jugoslávská "Klubíčko" 
MŠ Matoušova 
MŠ Nezvalova "Delfínek"
MŠ Strakonická "Pohádka"

Podívejte se: Hubertská jízda oživila Frýdlant. V čele s bohyní a patronem lovců,

Zdroj: Martina Petrášková