Stavební projekt Central Station slibuje propojení železniční a autobusové dopravy a zvýšení významu a kvality libereckého vlakového nádraží. Na podzim letošního roku zahájí zapojené instituce architektonickou soutěž na tento projekt. Soutěžící upřesní budoucí podobu oblasti kolem libereckého vlakového nádraží a navrhnou služby pro cestující, návštěvníky i obyvatele.

„Vážíme si této spolupráce mezi Správou železnic, Libereckým krajem a námi. Je náročné se dohodnout, ale tři investoři a zadavatelé - to směřuje k lepšímu a reálnému výsledku," řekl náměstek primátora Jiří Janďourek a uvedl příklady podobných projektů v Pardubicích, Olomouci, Plzni a Českých Budějovicích.

Výstavba nového terminálu podle vítězného návrhu by mohla začít za přibližně pět let po důkladné projektové přípravě. „Do té doby bude sloužit dnešní autobusové nádraží, které získá důstojnější zázemí v rekonstruované budově Uranu. Dojde tak k odstranění dosavadního provizoria ze stavebních buněk,“ uvedl primátor Liberce Jaroslav Zámečník.

Součástí soutěže je ověřovací studie z roku 2021 od Kanceláře architektury města (KAM), představující dlouhodobou urbanistickou vizi pro část města. Cílem je vytvořit nový terminál, polyfunkční dům s kapacitou 700 parkovacích míst a kvalitní veřejné prostranství, což zcela promění první dojem z města po výstupu cestujících z dopravy. Kancelář architektury spolupracuje se Správou železnic, Libereckým krajem a administrátorem soutěže na zadání.

„Původní myšlenkou bylo pouze zrekonstruovat současné vlakové a autobusové nádraží a doplnit ho o parkovací dům. Mezi vlakovým a autobusovým nádražím se ale ještě nachází jiný městský blok domů, který znesnadňuje orientaci a prodlužuje přestupy řádově na stovky metrů," uvedl mluvčí města Jan Král s tím, že právě kvůli kratší vzdálenosti mezi jednotlivými dopravními prostředky se město nakonec rozhodlo sjednotit vlakovou, autobusovou a městskou dopravu na jedno místo.

„S naší dlouhodobou snahou zrychlit vlakové spojení mezi Libercem a Prahou jde ruku v ruce i celková modernizace vlakového nádraží a vznik nového libereckého dopravního terminálu. Jeho základem se stane současná historická výpravní budova libereckého nádraží. Propojením její odjezdové a příjezdové haly a doplněním dalších služeb vznikne velký společný odbavovací prostor odpovídající významu pátého největšího českého města," vysvětlil hejtman Libereckého kraje Martin Půta a dodal, že chodníky kolem celé nádražní budovy se stanou současně autobusovými zastávkami. Ve výsledku pak budou autobusová nástupiště řešena obdobně jako na libereckém terminálu Fügnerova.

„Těším se na zahájení soutěže a rozvoj tohoto významného území. Začali jsme Uranem, odstraníme buňky, upravíme prostor před Uranem, spolupracujeme na obnově budovy Skloexportu a s železnicemi zahájíme přestavbu nádraží na moderní terminál. Připravíme projekt na parkovací dům P+R, nové byty a park místo stávajícího autobusového nádraží,“ dodal Janďourek.

Plocha současného autobusového nádraží se uvolní pro nové náměstí a městský park. U Žitavské ulice, vedoucí podél kolejiště, vznikne městský blok s podzemním parkovištěm pro cestující a rezidenty.

„Nádraží v Liberci je klíčovým bodem veřejné dopravy v celém kraji. Díky novému dopravnímu terminálu se regionální autobusy přesunou přímo ke kolejím. Naším cílem je, aby byl pro cestující přestup stejně pohodlný, jako je už teď mezi vlakem a tramvajemi. Architektonická soutěž nám pomůže vybrat takový návrh terminálu, který bude v symbióze s historickými budovami libereckého nádraží,“ řekl generální ředitel Správy železnic Jiří Svoboda.

Architektonickou soutěž, která začne na podzim 2024, povede Správa železnic za podpory právní kanceláře.

Náklady na soutěž týkající se návrhu nové obslužné komunikace pro autobusová nástupiště, jejich zastřešení a úpravy veřejného prostranství bude hradit Liberecký kraj. Ostatní náklady budou hradit Správa železnic a statutární město Liberec. Na vybudování Central Station se budou podílet všechny tři instituce.

Mohlo by vás zajímat: Oblékání podle postavy: Krejčová v Turnově slaví výročí semináři zdarma

Ulička řemesel v Turnově. | Video: Deník/Zuzana Uchytilová Kolářová