Liberečtí zastupitelé ve středu 25. září posvětili dohodu o narovnání, podle které obvod zaplatí firmám necelých deset milionů.

Společnost European Development & Investment plánovala vybudovat nové bytové domy. Za tímto účelem si v roce 2008 od města pronajala pozemky mezi tramvajovou tratí a ulicemi Východní a U Sila. Podle smlouvy měla následně pozemky převzít.

Záměr výstavby ale zhatil zdejší vysílač Českých radiokomunikací. Jeho existence je sice známá a jasně viditelná, v katastru ovšem žádné věcné břemeno evidováno není. Ve smlouvě mezi městem a developerem tak město uvedlo, že na pozemcích není žádná právní závada. „Vysílač vznikl v době, kdy platil zákon, že v případě, že provozovatel umístí nějaké technické zařízení do pozemku, automaticky ze zákona vzniká věcné břemeno. Tato socialistická omezení ale nejsou ještě všechna v katastru nemovitostí evidována,“ popsal advokát Pavel Svoboda.

Developeři (původní společnost projekt mezitím převedla na jinou firmu s názvem Nová Ruda s.r.o.) kvůli vysílači z projektu vycouvali a po městu požadovali uhradit vzniklou škodu. V soudním řízení se dohromady domáhali částky ve výši až 80 milionů korun.

Město ale nakonec dojednalo dohodu o narovnání. „Výsledek soudu je nejistý, jsou tam problematické body, nikdo neví, jak by to dopadlo,“ vysvětlil Svoboda. Společnostem se podle dohody vrátí to, co Vratislavicím zaplatily, plus úrok. Celkem jde o částku 9,7 milionu korun. Svoboda dohodu označil za přijatelný kompromis, nakonec ji odhlasovali všichni přítomní zastupitelé.

Dohodu si teď strany ještě nechají posvětit soudem. „Uhrazení částky bude probíhat ve dvou splátkách, jedna bude v letošním roce, druhá splátka v příštím. V letošním rozpočtu s částkou počítáme, neměl by to být žádný problém,“ popsal starosta Vratislavic Lukáš Pohanka.