Stavba přeložky silnice I/14 spojující Jablonec s Libercem přes Lukášov a Kunratice zdárně pokračuje. Práce probíhají podle harmonogramu a avizovaný termín zprovoznění v polovině roku 2018 je reálný. Z liberecké strany už je téměř hotovo, silnice je napojená na stávající komunikaci.

Trasa nové silnice měří zhruba 2,7 km a součástí stavby jsou i dva mostní objekty a tři úrovňové křižovatky včetně okružní křižovatky v Lukášově. Stavba za 296,5 milionu korun bez DPH je spolufinancována z fondů Evropské unie.