„Práce zahrnují odstranění vegetace v celé ploše skalního masivu, očištění skalní stěny, odtěžení nestabilních bloků hornin, lokální kotvení pomocí svorníků a závitových tyčí a sanaci historických sklípků vypilířováním stropů, vyzděním a zaplombováním vstupů,“ vyjmenovala mluvčí libereckého magistrátu Jana Kodymová. Kromě toho budou opravené stávající kamenné zídky u paty svahu a dojde k obnovení akumulačního prostoru. Pro zvýšení bezpečnosti ještě u paty svahu přibudou ochranné betonové zídky. Cena prací oproti předpokladům projektanta vyjde přibližně na 3 miliony korun.

Prostor v Pastýřské ulici dosud sloužil jako provizorní parkování a není příliš působivým místem nedaleko centra Liberce. S místem však mají mnozí Liberečané spojené vzpomínky. V 70. letech tady hrávali kluci fotbal na štěrkovém plácku a stály zde i branky zapuštěné do země. Plocha také byla oblíbeným stanovištěm pro poutě a cirkusy. Dokonce se ve spojitosti s cirkusy traduje historka, že zde uhynul slon a kvůli hygienickým normám museli cirkusáci na vlastní náklady odtěžit z místa, kde mrtvé zvíře leželo, několik metrů zeminy.