Tak hodnotí první tři dny maturit, od letoška s přízviskem státní, ředitel Střední odborné školy a Gymnázia Na Bojišti v Liberci Zdeněk Krabs. V Libereckém kraji se do zkoušek dospělosti pustili jako jedni z prvních. „Je to obtížné, určitě by se to dalo v mnohém zjednodušit, hlavně po stránce technické, ale myslím, že to zvládneme. Jako každá novinka se i tato postupně vyladí a obrousí. Spíš mi jako technikovi vadí, že studenti dávají přednost cizím jazykům před matematikou,“ posteskl si ředitel školy. Státní maturita totiž dává studentům na výběr nejen stupeň obtížnosti, ale také volbu, zda si kromě českého jazyka jako další povinný předmět vyberou matematiku či právě cizí jazyk. Spokojen je naopak s průběhem zkoušek v českém jazyce. „Chválí si ho především češtináři. Je v něm zahrnuto totiž to, po čem už léta volali, totiž práce s textem,“ vysvětluje.

S čím je naopak nespokojen nejen on, ale i jeho kolegové, je velká byrokratická zátěž. A ta se kromě práce promítne i do rozpočtu škol. „Musíme si čím dál víc hrát na úředníky a třeba jen počet vytištěných formulářů velmi zatíží náš rozpočet, ačkoliv jsme stále víc tlačeni k šetření,“ potvrzuje například ředitelka Gymnázia F. X. Šaldy Liberec Irena Přádná. Na této škole vypuknou státní maturity 16. května. Zatím za sebou mají gymnazisté písemné práce z češtiny a cizích jazyků. V části státních maturit studenti prestižního gymnázia většinou volili matematiku. Z celkového počtu 106 maturantů jich obávaný předmět upřednostnilo 86. „Je pravda, že většina z nich ale zvolila nižší stupeň obtížnosti,“ dodává ředitelka.

Navzdory obavám se ke státním maturitám staví nejstatečněji sami studenti. „Největší strach jsem měla před tím, než mi rozdali papíry. Pak když jsem viděla, že je to stejné jako normální písemka, tak to ze mě opadlo,“ říká například Michaela Kyselová z Obchodní akademie v Turnově. Stejný názor má i její spolužačka Marcela Šťastná, která maturuje také od pondělí. Ani ona žádný velký stres nepociťovala. „Přišlo mi to jako normální písemka. Vím, že je to důležité, ale když to nevyjde teď, vyjde to příště,“ říká v nadsázce.