Nejvíce si test z českého jazyka, který probíhal v pondělí, pochvalují sami studenti. Byl podle nich velmi lehký, některé otázky dokonce vzbuzovaly úsměv na tváři a otázku, jestli se státní komisaři nespletli a nedali maturantům zkoušky pro základní školy.

„Ty testy na mě působily jako testy, který jsme dělali v 9. třídě na základce. Byly prostě jen o pochopení textu, navíc docela primitivní,“ poznamenala Pavlína Ronová, maturantka z OA, HŠ a OŠ v Turnově. I ona si, tak jako drtivá většina jejích kamarádů, vybrala jednodušší úroveň testu.

To ale kritizují mnozí ředitelé, nelíbí se jim totiž, že není dořešen vztah mezi oběma úrovněmi, tedy není jasné, jestli je lepší student, který obtížnou úroveň zvládne na 50% nebo ten, který lehčí úroveň na 70%. Kritikem je například ředitel Střední průmyslové školy strojní a elektrotechnické a Vyšší odborné školy v Liberci Jiří Šorm.

„Dvě úrovně nemají žádné logické opodstatnění. Proč pak tedy stejně nezavést 2 úrovně výučních listů? Byl by „lepší zedník“, „horší zedník“ a „zedník s maturitou nižší úrovně,“ říká v nadsázce Šorm, který kvůli tomu dokonce poslal ministru školství dopis.

Ředitelům se dále nelíbí špatná organizace, kdy některé úkony se dělají vícekrát a na jiné není stanoven nikdo. „Obáváme se, že například vyvěšování seznamů studentů na školní nástěnku a zároveň na dveře třídy není šetrné ani k rozpočtu, ani k nervovému systému těch, co se stohy papíru pracují, ani k našim lesům. K objektivitě nepřispívá ani snížení počtu hodnotitelů písemných prací na jednoho, ani to, že je hodnotitel z vlastní školy,“ kritizuje systém státních maturit Dagmar Cvrčková, ředitelka Podještědského gymnázia v Liberci.

A ostatní ředitelé přizvukují: „Trápí nás výdaje spojené s celou maturitou. Ministerstvo sice určitou finanční částku uvolnilo a slíbilo další malé navýšení, přesto nebudou pokryty všechny výdaje, které s maturitami celkově budeme mít. Vše jde na úkor pomůcek, školení učitelů a provozu. V dnešní situaci, kdy školy začátkem roku obdržely méně peněz ve srovnání s loňskem, je to nemilé,“ dodává Zdeňka Kutínová, ředitelka Gymnázia a SOŠPg Liberec.

Malá ukázka didaktického testu z češtiny

Rabi Löw, slavný znalec talmudu, ze sebe vyzařoval mysticismus a magično. Kdykoliv uvěznili některého nevinného příslušníka jeho náboženské obce, rabi Löw nelenil a šel prokázat nebožákovu nevinu.
Která náboženská obec je zmiňována v textu?
- katolická
-  židovská
- muslimská
-  evangelická

Vlčice se páří v lednu a únoru, je březí 63–64 dní a vrhá 4–6 mláďat.
Mláďata jsou 10 – 12 dní slepá, vlčice s nimi je v brlohu a kojí je.
Kdy se podle textu nejpozději rodí mláďata?
-  koncem března
-  koncem května
-  začátkem března
-  začátkem května  

správné odpovědi: židovská, začátkem května