Pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Liberci brzy zveřejní data, která srovnají ekonomické, demografické a sociální oblasti lidí žijících v ČR, Polsku a Německu.

Bude to vůbec poprvé, kdy veřejnost získá hodnověrné údaje o životní úrovni lidí žijících v pohraničí v rámci Euroregionu Nisa. Mohly by tak být vyvráceny zažité stereotypy o zaostalém Polsku a naopak silném Německu.

Je to i jeden z cílů nově jmenované ředitelky krajské správy ČSÚ v Liberci Stanislavy Riegerové, která se v prostředí statistiky pohybuje od roku 1984.

„Zatím probíhá sběr dat, v prosinci bude vydána ročenka k výročí 20 let Euroregionu Nisa, kde zveřejníme srovnávací údaje ze zdravotnictví, školství, sociální oblasti nebo výstavby bytů,“ předesílá ředitelka.

Prosinec bude pro statistiky silným měsícem i z jiného důvodu. Budou poprvé zveřejněna regionální data z letošního sčítání lidu. I ta chce nové vedení libereckého ČSÚ prezentovat. „Máte se na co těšit,“ podotýká Riegerová.

Nové členění statistického úřadu v podstatě kopíruje stav před rokem 2005, než byly krajské správy zrušeny. Pravomoci se tehdy více přesunuly do Prahy. Nyní by regiony se znovuzavedením krajských správ měly opět posílit. Zejména co do komunikace s městy a obcemi a sběru důležitých dat mezi lidmi.

„Budeme partnerem pro města a kraje, které nás mohou kdykoliv využít a požádat o informace, které jim zprostředkujeme,“ potvrzuje předsedkyně ČSÚ Iva Ritschelová.

Zvýšení pravomocí krajů a větší samostatnost byla jednou z priorit, k nimž se ve funkci zavázala.

6 „nej” Libereckého kraje

Nejvýše položený bod: Kotel 1 435 m n.m. - pohoří Krkonoše
Nejníže položený bod: místo, kde Smědá opouští ČR - 208 m n.m., okr. LB
Obec s největším počtem obyvatel: Liberec - 101 625 obyvatel
Obec s nejmenším počtem obyvatel: Rakousy - 72 obyvatel (okr. Semily)
Obec s nejvyšším průměrným věkem: 50,9 - Troskovice, 107 obyvatel (SM)
Obec s nejnižším průměrným věkem: 32,8 let - Tachov, 163 obyvatel (ČL)

Tři otázky pro Stanislavu Riegerovou, ředitelku Krajské správy Libereckého kraje ČSÚ

K čemu je vůbec obyčejným lidem dobrá statistika?
Statistika slouží velkému počtu lidí, i když si to nemusejí hned uvědomit. Zjišťujeme cenovou statistiku, od které se odvíjí výše inflace. Naše služby využívají studenti univerzit a středních škol. Data potřebují podnikatelé, aby na jejich základě upravovali své podnikání. Svět bez našich dat by byl chaotičtější.

Jak data do statistiky získáváte? Člověk s tužkou a papírem na ulici je dnes už asi přežitek.
U nás máme pracoviště terénního zjišťování. Každý tazatel dostane seznam vybraných bytů, u nichž předem neví, koho v nich nalezne. Do těchto bytů musí pětkrát vykonat návštěvu a vyplnit s obyvateli dotazník. Ten se pak vyhodnocuje.

Počítá se při tom s nějakou statistickou chybou?
Jistě, na to jsou přímo vypracované mechanismy. My tady ale jen sbíráme data, nevyhodnocujeme je.