Za uplynulé ročníky se do soutěže přihlásilo 110 knih, které se svým obsahem a významem týkají Libereckého kraje, jeho občanů a jejich díla, území nebo jeho dílčích částí, tradic, příběhů, historie a výrobků.

Formulář elektronické přihlášky jsou dostupné na webových stránkách kniharoku.kraj-lbc.cz.

„Z minulých ročníků už se pomalu vytvořila menší knihovna. Budu ráda, když se do dalšího ročníku přihlásí autoři, nakladatelé, instituce, města a obce, zkrátka všichni, kteří vydali v roce 2022 nějakou regionální publikaci,“ uvedla Květa Vinklátová, náměstkyně pro kulturu, památkovou péči a cestovní ruch Libereckého kraje.

Zaslané přihlášky zhodnotí sedmičlenná odborná komise, v níž zasednou zástupci odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje, ředitelka Krajské vědecké knihovny v Liberci, odborník v oblasti nakladatelské činnosti, knižního obchodu a v oblasti grafického zpracování knih.