Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
V současnosti neřešíme žádný nijak zásadní problém. Situaci v obci nám trochu komplikuje fakt, že nemůže zasedat zastupitelstvo obce a tím se některá rozhodnutí a akce oddálí do doby, než se situace kolem koronaviru uklidní.

Koho byste u vás ráda pochválila či ocenila?
Ráda bych pochválila všechny obyvatele Čtveřína a Doubí. Naprostá většina se snaží dodržovat nařízená opatření. Zvláštní ocenění patří všem ochotným ženám, které šijí roušky pro ostatní občany a paní prodavačce, která chudák v této době neví, kde jí hlava stojí a přesto se stále usmívá.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Nařízení vlády akceptuji a myslím, že jsou adekvátní situaci. Nejvíce si však cením práce našeho pana hejtmana a celého jeho týmu Libereckého kraje, kteří vše perfektně organizují, okamžitě reagují na nastalé situace a dokázali zabezpečit dodávku desinfekčních přípravků i nanofiltrů pro města a obce. Zároveň nás efektivně informují o dění v kraji.