Nový řád omezoval příspěvky zastupitelů a zaváděl pravidlo „třikrát a dost" nebo chtěl omezit počet účastníků z řad veřejnosti na zasedání, prý z důvodu požární bezpečnosti.

Důvodem stažení novely je podle Lukáše Pohanky (SLK) ohled na priority zájmů Vratislavic. Ty byly ohroženy, neboť opozice pro nesouhlas s novým řádem už dvakrát zablokovala jednání svým odchodem z jednacího sálu, čímž učinila zastupitelstvo neusnášeníschopné.

„Po pečlivém zvážení jsme se rozhodli novinky neprosazovat, i když by podle nás vedly k ještě k efektivnějšímu průběhu a komunikaci na zasedání zastupitelstva. V tuto chvíli potřebujeme řešit důležité záležitosti týkající se naší obce a hrozilo, že se díky projednávání nového jednacího řádu zbytečně pozdrží. Měl by to být také signál pro opozici, že jejich názorům nasloucháme," upřesnil dále Pohanka.

Asi největší radost ze starostova ustoupení má Občanské sdružení Naše Vratislavice, které v obci pomáhá budovat a upevňovat občanskou společnost a nový jednací řád kritizovalo. „Jsme rádi. Je vidět, že pan starosta rozumí slovu sebereflexe a dokáže připustit, že pravdu mají druzí. Považuji to za vstřícný krok vyslaný vůči všem. Možná pomohl i Deník, který na problém upozornil," komentovala Jana Schlegelová, předsedkyně sdružení Naše Vratislavice a členka kontrolního výboru Vratislavic nad Nisou.

Aby ukázal dobrou vůli, zveřejnil také starosta svůj záměr scházet se každou první středu v měsíci od 17.00 do 19.00 ve své kanceláři s občany a vysvětlovat jim vše, co je zajímá.