Jak již Deník informoval, třípatrový moderní obchodní komplex vznikne rekonstrukcí staré továrny v centru města. První nadzemní podlaží bude určené pro obchodní účely, konkrétně také supermarket, další dvě patra zaberou kanceláře.

Projekt byl kontroverzní od samého počátku, kdy se proti němu na začátku loňského roku vzedmula vlna odporu ze strany místních podnikatelů, kteří se báli, že je další obchodní dům zničí. Více v následujícím rozhovoru.

Myslíte si, že Frýdlant potřebuje další obchodní dům, respektive další supermarket?

Nepotřebuje, ale v tomto případě jde o jinou věc. Proč bychom měli bránit tomu, aby někdo koupil starý nevzhledný objekt a zrevitalizoval ho. Přidaná hodnota pro Frýdlant je v tom, že získáme novou, hezkou lokalitu. A když už má investorská firma záměr vybudovat v rekonstruovaném objektu supermarket, je to její risk, ne risk města, jestli se podaří tento projekt úspěšně rozjet.

Mluvíte o nové, hezké lokalitě. Jaké konkrétní úpravy okolí tedy budou souviset s přeměnou staré továrny na Obchodní centrum Frýdlant? A bude se na nich město finančně podílet?

S rekonstrukcí objektu bude souviset také vznik nového přilehlého parkoviště a určitá modernizace autobusového nádraží. Tyto investice bude spolu s rekonstrukcí samotné budovy platit investor. Město Frýdlant chce potom nechat opravit komunikace v přilehlé Hejnické ulici, která je celá v katastrofálním stavu.

Ještě musíme vykomunikovat, kdo bude tuto komunikaci platit. Každopádně oprava Hejnické ulice je v investičním záměru města na příští rok. Navíc bude město v daném místě opravovat další dva domy, přičemž některé už jsou opravené z dřívějška, takže by tu skutečně měla vzniknout hezká lokalita.

Co se týče opravy Hejnické ulice, proč i tu neplatí investor? Například v Liberci, kde aktuálně vyrůstají obří obchodní centra, je běžná praxe taková, že město dává developerům podmínku k novému dopravnímu řešení a k jeho realizaci.

Tohle je trochu složitější situace. Původní záměr investora byl takový, že chtěl starý objekt celý zbourat a na jeho místě vystavět jen jakousi nízkou „stodolu“ pro obchodní účely. Ta by tu ale působila jako pěst na oko a navíc by znehodnotila městskou památkovou zónu. Na základě konkrétní představy památkářů potom při dalších jednáních dospěl investor k aktuální podobě projektu, proti které nic nemáme.
Investor tedy městu vyšel vstříc jednak změnou projektu a jednak tím, že přislíbil na své náklady rekonstruovat sousední autobusové nádraží. Ústupků z jeho strany bylo dost, proto se město samo postará o Hejnickou ulici.

Vy osobně víte, jaký konkrétní supermarket by měl vzniknout v přízemí Obchodního centra Frýdlant?

Vím, komu investor tyto prostory nabídl a s jakým řetězcem teď jedná, ale jde o klasický developerský projekt a záleží jen na tom, kdo ve finále podepíše smlouvu.

Místní podnikatelé začátkem loňského roku právě kvůli vzniku tohoto supermarketu sepisovali petici, pod níž se údajně podepsali všichni frýdlantští živnostníci. Uskutečnila se v pozdější době nějaká jednání mezi městem a místními podnikateli? A jak vypadá situace aktuálně? Přetrvává ze strany podnikatelů odpor proti tomuto projektu?

Tu petici mám stále u sebe. S podnikateli jsme samozřejmě jednali. Snažil jsem se jim vysvětlit, že město může takovému projektu bránit jen do určité doby. Jak už jsem říkal, například se nám podařilo vyloučit výstavbu té původní hrůzy.

Nemám to černé na bílém, ale z jejich reakcí po našich jednáních usuzuji, že to pochopili. Konkrétně jsem jim říkal, že záleží jen na nich, jak na příchod dalšího obchodního domu zareagují a že jim investor nabídl přidanou hodnotu ve formě zhruba dvou tisíc metrů čtverečných nebytových prostor, a že pokud chytnou tuto vhozenou rukavici, bude to pro ně jen dobře.

A mluvil jsem s nimi o tom, že město jako takové sice může říct, že konkrétní projekt podporuje nebo ne, ale když chce nějaký investor zrevitalizovat něco starého a chátrajícího na něco hezkého a funkčního, a navíc splní veškeré věci, které mu stanoví zákon a ještě nechá zpracovat studii dopadu na životní prostředí, tak nevím, proč bychom tomu měli bránit. Navíc uvnitř centra vznikne parkoviště, v jehož dosahu budou návštěvníci obchodního domu nakupovat také u místních podnikatelů, kteří nabízejí jiný sortiment než supermarket.

Sdružení podnikatelů jsem potom dal kontakty na investorskou firmu a vysvětlil jim, že čím aktivněji do toho půjdou a čím víc budou s investorem spolupracovat, tím víc peněz může zůstat ve Frýdlantu, protože dotyčná firma sem pak nebude mít potřebu přivádět další řetězce nebo služby jako například lékárnu, květinářství apod.

Za poslední dva měsíce nevím o žádných negativních reakcích ani útocích na záměr vybudování centra . Pochopitelně se ale objevují dílčí dotazy od podnikatelů, kteří jsou ohrožení sortimentem, jenž s sebou supermarket táhne.

Ve Frýdlantu zatím sídlí dva supermarkety, Lidl a Penny. Můžete tedy zpětně říct, jestli jejich příchod některé místní podnikatele opravdu „zlikvidoval“?

Ano. Příchod supermarketů zlikvidoval už dva místní zelinářské obchody, a to zkrátka proto, že markety nabízely vyšší kvalitu za nižší cenu. Osobně ale nemám pocit, že klasické prodejce potravin příchod supermarketů nějak dominantně zasáhl a neměl by je zasáhnout ani příchod dalšího.

Menší prodejci potravin sice zaznamenali určitý odliv zákazníků, kteří u nich nakupovali například na celý týden, ale klasické denní nákupy se jim zachovaly. Nejúsměvnější je, že největší strach z nového supermarketu mají právě stávající dva supermarkety. A to už proto, že všechny tři budou od sebe vzdálené zhruba sto metrů, v takovém trojúhelníku.

A co frýdlantská veřejnost? Máte představu, jak nahlížejí na plánovanou výstavbu Obchodního centra Frýdlant místní obyvatelé?

Myslím si, že veřejnost vítá vše, co rozšíří nabídku a ušetří peníze. Místní podnikatelé se na nás zlobí, že každý měsíc umožňujeme konání trhů na náměstí, ale opět – je to služba pro celé Frýdlantsko. Pořád jsou v naší oblasti lidé, kteří nejezdí za nákupy do Liberce a měli by mít možnost rozšířené nabídky.