Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Navzdory všem opatřením vlády všechno zvládáme a ne/pomoc vlády jsme úspěšně přežili.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Především skupinu s názvem Roušky z Jindřichovic, jako volná parta žen napříč generacemi, která sedla k šicím strojům a v krátkém čase vyrobila přes 1000 roušek pro své rodiny i okolí, pro potřeby obce i domova důchodců. S neuvěřitelnou energií ženy pružně reagovaly na měnící se podmínky zadání a dodávaného materiálu. Bez nich by to bylo o mnoho složitější. A samozřejmě zaměstnance obecního úřadu, kteří rovněž pracovali pod velkým tlakem..

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Kraj byl jediný, který vnášel do systému zprávu o pomoci, uklidnění i naději, že v tom nejsme sami. Dodával zdarma dezinfekci a po spuštění manufakturní výroby i nanofiltry do vyrobených roušek. Aktivity v tomto nepřehledném prostředí i chaosu hodnotím pozitivně.