Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Problémy jsou, ale pro nás to je vždy výzva, aby se překonávaly. Sedět a brečet jsme nezůstali a rozebírat jednotlivé věci je podle našeho názoru zbytečné. Proto, abych se snažil a pracoval, si mne občané naší obce zvolili.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Velké poděkování a poklona patří všem ženám v naší obci, které mi ve večerních hodinách odpověděly na mou SMS zprávu a zapojily se do šití roušek. Poděkování patří i těm, kdo poskytl materiál (bez náhrady), všem těm, kdo připravovali materiál pro šití a následně se podíleli se na distribuci mezi občany. Děkuji i těm, kteří i nabídli svou pomoc. V tomto případě člověk ví, že na problémy není sám a toho si považuji.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Kraj se o nás stará a pomoc je i viditelná. Nemá cenu vyjmenovávat co pro nás dělají, ale děkujeme. Poděkování patří starostkám a starostům z Dobrovolného svazku obcí Mikroregionu Frýdlantsko. V těchto dnech se ukazuje co je opravdové kamarádství a jaká je síla v kolektivu, který táhne za jeden provaz.