Co je v současnosti největším problémem ve vaší obci?
Vzhledem k tomu, že patříme mezi menší obce na Frýdlantsku o počtu 540 obyvatel, nemonitorujeme žádné velké problémy ve spojitosti se současně nastalou situací. Jediné, co prozatím vidíme jako negativní dopad, je to, že některé práce a záměry vzhledem k dění kolem nákazy jsou pozastaveny a jejich realizace bude posunuta.

Koho byste u vás rád pochválil či ocenil?
Především bych velice rád pochválil a ocenil ty dobrovolné šičky, které se v okamžiku prvního dne vyhlášení ihned vrhly do nepřetržitého stříhání, šití, žehlení a prostě dalších prací spojených s výrobou ochranných roušek, a to v obrovské míře z vlastních materiálů. Obrovský dík patří všem obyvatelům naší obce za to, že od samého počátku dodržují a respektují daná pravidla a nařízení. Dále bych rád poděkoval lidem, kteří se snaží na dálku, tak jak to současná situace povoluje, pozvednout všeobecné veselí a prostřednictvím sociálních sítí zadávají výzvy, které následně plní a o jejich výsledek se podělí na sociální síti.

Co pro vás dělá kraj, případně naše vláda? Jak hodnotíte jejich aktivity?
Z mého pohledu je pro nás Liberecký kraj obrovským pomocníkem a oporou a neumím si bez jeho pomoci některé věci ani představit. Ať je to včasná a přesná informovanost nebo zabezpečení materiální jako je dezinfekce na ruce a nanofiltry pro nejvíce ohrožené profese a obyvatele u nás. Oproti tomu ze strany vlády jsme nezaznamenali vlastně žádnou materiální pomoc. Pokud bych měl takto procentuálně zhodnotit aktivity vnímané z pohledu naší obce asi bych to udělal takto: Obec - 40 %, kraj - 60%, vláda - 0 %.