Vznik spletitých jednosměrek podle místních parkování u paneláků a zejména Hokejky nevyřeší. „Úprava má řešit parkování v oblasti Vrchlického ulice, která je od lokality, kde má dojít ke změnám značení, vzdálena přes 500 metrů. Celá tato oblast je sídlištěm rodinných domů. Většina z nich má parkování na pozemku, případně v garážích. Je zde minimální nehodovost. Nejsou tu žádné problémy s parkováním, které má navržená úprava řešit,“ popsal jeden ze zdejších obyvatel Jiří Kolář.

Společně s ostatními poukázal na skutečnost, že v ulicích jsou po celý den volná parkovací místa k nalezení, a přesto je lidé z paneláků nevyužívají. Nápad místní považují za velký zásah do života. Obávají se zvýšení dopravní zátěže v celé obytné zóně, hlavně v ulicích Jiráskova, Na Cvičišti, Schillerova, Na Pískovně, Sokolovská, Vrchlického a Borový Vrch. Upozornili také na riziko, že si řidiči budou různě zkracovat cestu, nebudou respektovat zákazy a zvýší se nehodovost. Lidé si navíc najedou, než ulicemi prokličkují, a utratí tak víc za benzín nebo naftu. „Pokud povezu špatně se pohybující rodiče do volební místnosti při podzimních volbách, místo 400 metrů ujedu 2,4 kilometru,“ poznamenal Kolář.

Další z protestujících obyvatelek Zuzana Kosáková konstatovala, že záměr je nevhodný a měl se více probrat s lidmi. Podle ní sice zhruba před rokem padl návrh na toto řešení, ale více se se zdejšími obyvateli neprobíral.

„Například vjezd k mému domu v Sobotecké ulici je možný pouze z Hlávkovy ulice, dále ulicí Na Cvičišti a následně uličkou, která ani nemá jméno. Berounskou ulicí nemohu projet. Neumím si představit, že budu chtít vyměnit okna, případně provést jiné úpravy na domě, protože jakákoliv větší doprava se navrženým řešením nemá šanci dostat,“ popsala Kosáková.

Upozornila i na to, že návrh nerespektuje vjezdy na pozemky a do garáží u domů a není řešený ani vjezd pro záchrannou službu nebo hasiče a popeláře. Poukázala také na špatný stav ulic.

Řešením by podle místních mohlo být jiné zjednosměrnění ulic tak, aby navazovaly na páteřní obousměrné komunikace. Další možností podle nich je vynechat zástavbu rodinných domů.

Všechny své návrhy i námitky odeslali odboru dopravy libereckého magistrátu, který se jimi zabývá. „Nyní je vše ve fázi schvalování návrhu před dopravním úřadem. Ten ještě může zapracovat nějaké změny vyplývající z návrhů, ale je to v jeho kompetenci. My jako samospráva jsme pouze objednali projektanta, který úpravy navrhl,“ reagoval náměstek primátora pro technickou správu města Jiří Šolc.

Podle něj ale problém s nelegálně parkujícími auty nezmizí a musí se řešit. „Buď uděláme jednosměrky, nebo budeme špatné parkování denně trestat. A touto cestou jít nechci,“ řekl Šolc a dodal, že záměr město zveřejnilo už před rokem, konzultovalo ho i s policií, kdokoli se mohl vyjádřit, ale nikdo neměl připomínky.