Vhodnými pozemky k adopci mohou být například předzahrádky, vnitrobloky, pásy silniční zeleně, ale i travnaté plochy, plochy parkově upravené či jejich části. Musí se ale jednat o pozemky s charakterem veřejné zeleně, které se nacházejí na území města a jsou v jeho vlastnictví. Impuls vzešel od Rady pro klima, která byla ustavena v loňském roce.

„Výpůjčka městských pozemků funguje už 20 let. Nově ale dodáme výpůjčkám pozemků marketingovou šťávu a umožníme i vznik transparentního účtu pro dárce ve prospěch veřejné zeleně,“ vysvětlil náměstek Jiří Šolc, který má na starosti technickou správu města a informační technologie. „Když se bude chtít někdo starat o veřejný prostor, má možnost. Jedinou podmínkou je, že prostor nepůjde oplotit a musí zůstat veřejně přístupný,“ dodal Šolc.

Lidé nápad vítají

Zájemci o adopci pozemku podají žádost na magistrátní odbor ekologie a veřejného prostoru. Cílem programu je podle města nejen zlepšit stav adoptovaných ploch veřejné zeleně, ale zajistit i jejich pravidelnou údržbu, a to bez nároku na finanční odměnu.

„Budeme spolupracovat s Technickými službami, které budou mít nově po transformaci na příspěvkovou organizaci zeleň na starost. Zamezíme tak tomu, že nebudou například sekat tam, kde se o pozemek někdo stará a vysadil si tam třeba afrikány,“ řekl Šolc.

Další možností, jak se mohou Liberečané aktivně podílet na zlepšení stavu zelených ploch ve svém okolí, bude příspěvek do veřejné sbírky. K tomu účelu město zřídí zvláštní transparentní účet. Poskytovatel finančního příspěvku se tak stane tzv. adoptivním dárcem, který si po konzultaci s pracovníky magistrátu zvolí, na co mají být jeho peníze využity - například na výsadba stromů, keřů nebo založení květinových záhonů.

„Je to super nápad. Vítám takovou možnost. Staráme se o zeleň u našeho domu, která ale není na našem pozemku. Líbí se mi, že si ji teď budeme moci adoptovat a nikdo nám to neposeká,“ řekla Jaroslava Sommerová z Liberce.