Získali totiž prestižní cenu Učené společnosti České republiky za mimořádné vědecké aktivity středoškolských studentů České republiky. Mezi elitní společnost vědců se nelze dostat jen tak – třeba výhrou ve školní olympiádě. Filip s Lukášem vytvořili unikátní publikace, které si v ničem nezadají s odbornou literaturou.

První jmenovaný sepsal stodvacetistránkovou práci o životě krále Ludvíka II. Bavorského a o zámcích, které nechal postavit. Jde o první publikaci tohoto zaměření v češtině. „Práce byla sestavena na základě Filipovy znalosti prostředí, ke které přispěla i studijní cesta do Bavorska v létě 2010,“ podotkl odborný vedoucí obou studentů Jan Goll.

Výpis Filipových vědeckých aktivit ale nekončí: zajímá i o dějiny aristokracie, poslední Wittelsbachy, Habsbursko-lotrinskou dynastii, hrady a zámky a také o regionální historii Liberecka. „Student je také autorem odborné práce s názvem Uprchlické tábory očima poúnorových emigrantů, v níž mimo jiné popisuje první chvíle emigrantů z ČSR po roce 1948 v zahraničí,“ zmiňuje Jan Goll. Filip Binder chce svoji práci, za niž byl oceněn, publikovat. „Budu studovat Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, problematice se chci i nadále věnovat,“ řekl Deníku mladík.

Druhý oceněný Lukáš Hájek zaujal porotu Učené společnosti České republiky svojí osmdesátistránkovou publikací mapující osudy československých emigrantů v Kanadě a Austrálii po roce 1948. I on věnoval dílu několik měsíců života.

Gymnázium F. X. Šaldy v Liberci je jedinou institucí svého druhu v České republice, která se dlouhodobě věnuje kanadskému a australskému exilu. Podle Jana Golla je to právě díky Lukášovi.

„Lukáš Hájek se významným způsobem podílí na středoškolské odborné činnosti, která je v jeho podání často srovnatelná s výstupy profesionálních organizací. Důkazem toho je vzájemná spolupráce studenta s organizacemi Paměť národa, Libri prohibiti nebo Centrem pro československá exilová studia na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci,“ pochválil svého svěřence Goll.

Sám Lukáš vidí svou činnost skromně. „Projekt mi otevřel oči – ukázal mi, kde jsou moje hranice. Pokud se chcete něčemu věnovat opravdu do hloubky a nad rámec svých povinností, je dobré si sáhnout na dno,“ hodnotí Lukáš měsíce strávené na vítězné práci.
Během studia podkladů se seznámil s několika československými emigranty v zahraničí, svoji práci jim chce poslat. „Když zjistili, že se o jejich osudy zajímáme, byli velice rádi,“ podotkl student. I on míří na vysokou školu. Jako budoucí student sociálních věd nebo politologie ví, že cesta, kterou už ušel, mu na konci může otevřít mnohé dveře. „Průprava, kterou jsem získal, se mi na vejšce bude hodit,“ dodal Lukáš.