Tradiční akci Srdíčkové dny pořádá organizace Život dětem, která se snaží ulehčit těžkou životní situaci vážně nemocným dětem a jejich rodičům.

„Vybrané finanční prostředky budou použity na nákup nejrůznějších zdravotnických pomůcek, např. invalidních vozíčků či chodítek, ošetřovacího materiálu a k úhradě ozdravných a rehabilitačních pobytů," sdělila ředitelka neziskové organizace Život dětem Marie Křepelková.

Srdíčkové dny probíhají třikrát do roka, na jaře, na podzim a v zimě, a zapojují se do nich základní a střední školy, a také řada firem. „V loňském roce se nám podařilo obdarovat nemocné děti částkou ve výši 15 838 309 korun," doplnila Křepelková.

Obecně prospěšná společnost Život dětem pomáhá nemocným, opuštěným či handicapovaným dětem od roku 2000 a za tu dobu obdarovala stovky vážně nemocných dětí po celé České republice v celkové výši 158 110 381 Kč.

Na organizaci se mohou obrátit nejen jednotlivci, ale také nemocnice nebo zařízení, jako jsou stacionáře, dětské domovy, ústavy pro handicapované děti aj. Výtěžek ze zimních sbírkových projektů každým rokem putuje také na podporu vzdělání.

Pokud chcete nemocným dětem pomoci, nemusíte čekat na Srdíčkové dny. Na stránkách organizace www.zivotdetem.cz naleznete kontakty, kam a jak posílat příspěvky.

Na stránkách si také mohou zájemci dohledat konkrétní případy dětí či institucí, kterým obecně prospěšná společnost Život dětem přispěla.