Projekt je podpořen z Operačního programu Životní prostředí 50% nákladů a bude stát zhruba 4,9 milionu korun. Zbylé náklady uhradí ze svého rozpočtu Město Frýdlant a Liberecký kraj. Ten projekt již podpořil dotací ve výši 570 korun.

Pro rekonstrukci se město rozhodlo, protože hala nebyla v dobrém stavu. Provoz byl náročný hlavně na spotřebu energií, takže finančně zatěžoval rozpočet města a nebyl ani efektivní vůči životnímu prostředí. Frýdlant tedy využil možnost získat dotaci z Evropské unie na zateplení budovy.