Rodiče dětí, navštěvujících soukromou školu Doctrina a církevní školu J. A. Komenského, považují postup vedení radnice za znevýhodňování jejich dětí ve srovnání s žáky městských škol. Proto proti zrušení dotace sepsali petici. Požadují v ní rovný přístup ke všem dětem a stejný dotační program.

„Nechceme děti rozdělovat, potřebovali jsme najít úspory v rozpočtu. Tak jsme zrušili dotační program. Ten nám zákon nenařizuje,“ řekl v úvodu diskuse s občany náměstek primátora pro oblast školství a kultury Jiří Šolc (Liberec občanům).

Nejsme neomylní, přiznal primátor

Stanovisko města vysvětloval i primátor. „Nejsme neomylní. Rozpočet jsme sestavovali ve velkém spěchu. Je možné, že jsme nerozhodli úplně správně,“ připustil primátor Jan Korytář (SZ).

Rodiče neodcházeli z debaty nespokojení. „Musím říci, že mě mile překvapil přístup vedení města. Jednak vyslechli argumenty rodičů, především ale připustili, že se můžeme dohodnout. Dokonce, že se chtějí dohodnout,“ zhodnotil diskusi Jiří Paclt, ředitel Doctriny. Představitelé města totiž uvedli, že by chtěli pro dotace nastavit taková pravidla, která budou platit i další roky. „Navrhujeme, aby maximální výše dotace byla limitována stropem, který nebude vyšší, než je průměrná výše dotace u městských škol. Dotace bude vázána maximální výší školného do nějakých 25 procent minimální měsíční mzdy,“ vysvětlil svou představu náměstek Jiří Šolc.

S tím souhlasil jak ředitel Jiří Paclt, tak i Tomáš Vágner, ředitel církevní školy Jana Amose Komenského. „Vše má svůj vývoj. Je čas narovnat nespravedlivé rozložení podpory města školních dětí. Provozní dotace vázaná na výši školného do 25 procent minimální měsíční mzdy je pro nás přijatelná, dotaci na stravování ale odmítáme čímkoli podmiňovat,“ uzavřel Jiří Vágner. Vedení města vyzvalo obě školy, aby vytvořily šestičlenný tým, který bude s městem o detailech dotačního programu jednat.