Na zastupitelstvo, které bylo posledním v současné sestavě, přišli i zástupci dotčených bytových družstev a veřejně připomněli, že jejich boj o byty nebyl snadný a lidé dlouhé měsíce žili v nejistotě, jestli nebudou muset za své léta splácené domovy zaplatit znova.

„Letos v červenci to byly akorát tři roky, kdy jsme měli první schůzku s primátorem na téma převodu podílů,“ připomněla předsedkyně bytového družstva Alfa Naďa Vacková a popsala letitou anabázi vyjednávání s městem a jeho právními zástupci. Poukazovala přitom na nevybíravé jednání právního zástupce města či přístup primátora Jaroslava Zámečníka k situaci.

„Z vaší strany šlo jen o finanční kalkul, jak se zalíbit voličům a dostat do prázdné pokladny města peníze,“ uvedla Vacková na adresu primátora.

Advokát Jiří Kučera.
Kauza sporu města a družstevníků: Kdyby došlo k soudu, mohli lidé o byty přijít

Vedení radnice totiž na počátku jednání sdělilo družstevníkům, že jejich smlouvy uzavřené před dvaceti lety s městem jsou neplatné a budou si muset byty, respektive podíly v družstvu, které léta splácí, koupit znovu. A to za běžnou cenu, za níž se prodávají v současnosti. Tehdejší výklad zákona neumožňoval, aby k převodu došlo.

„Před dvěma lety jsme něco navrhovali, podle tehdejší situace. Zásadní je, že bude dobrý konec,“ oponoval primátor Zámečník. Zdůraznil, že kvůli tomu Liberecký kraj podával do sněmovny návrh na změnu legislativy, která by tyto převody umožnila, aniž by se města či zastupitelé kvůli tomu vystavili postihu.

Zástupci družstev připomněli, že najmutí advokátní kanceláře, pořádání seminářů a podobně stálo město nejméně 3 miliony korun z peněz daňových poplatníků. Bytová družstva se nakonec spojila ke společnému postupu a i ona si najala právní zástupce a musela vynaložit asi milion korun.

Spravedlnost existuje

„Naštěstí spravedlnost existuje. Právní systém v našem státě je nastaven tak, že uzavřené smlouvy se mají dodržovat. Pro nás je velice důležité, že jsme se mohli obrátit na ministerstva o pomoc, ale také že jsme byli vyslyšeni a v tomto i v minulém období nás podporovala vláda, která nám pomohla. Po více než dvou letech jsme si vybojovali svá práva a město své podíly na našich domech převádí, za což jsme velice rádi. Dnes již víme, že stojí za to spojit se, spolupracovat a prát se za svá práva,“ shrnuli ve společném prohlášení zástupci bytových družstev.

Předsedkyně spolku Spravedlnost pro bytová družstva Lenka Šlapáková do budoucna vyzvala přítomné politiky. „Nepoužívejte proti svým občanům tiskové zprávy, tiskové konference a články v radničním zpravodaji, kde uvádíte tendenční informace a polopravdy. Občan je potom ten menší hráč a tahá za kratší část provazu,“ uvedla, čímž chtěla poukázat na to, že vedení města podle nich nepracovalo pro občany a nesnažilo se jim pomoci.

Potenciálně neplatné smlouvy budou stejně jako u prvních čtyř družstev nahrazeny dohodami o narovnání, na jejichž základě dojde k původně zamýšlenému převodu podílů na družstva za symbolickou 1 korunu. Následně se domy rozdělí na jednotky, které se převedou do výhradního vlastnictví družstevníků. Poté už družstvo zanikne.

Volby. Ilustrační foto.
Kdo se stane primátorem Liberce? O post usiluje i jedna žena

„V červnu bylo naše řešení převodu schváleno pro první čtyři ze sedmi družstev. Ve čtvrtek se dostala na řadu zbývající tři družstva. Díky jednoznačnému odsouhlasení zastupitelstvem města Liberce se tedy podařilo situaci definitivně vyřešit bez nutnosti soudního procesu a také bez enormních finančních výdajů, za což jsme všichni velice rádi. Podobné záležitosti se řeší také v dalších českých městech, kde bohužel častokrát zbytečně dochází k vyostření konfliktu,“ okomentoval advokát Jiří Kučera z advokátní kanceláře Kučera & Associates, který zastupoval družstevníky.

Předmětem sporu byly smlouvy uzavírané mezi městem a bytovými družstvy před více než dvaceti lety, díky kterým se mohla družstva společně s Libercem podílet na výstavbě nových bytových domů a zároveň také využít finančních dotací poskytovaných státem. Město nabídlo pozemek, dodalo finanční dotace a družstva doplatila zbytek nákladů, čímž se stala spoluvlastníkem stavby. Liberec se ve smlouvách zavázal po uplynutí dvaceti let převést bezúplatně byty do výhradního vlastnictví družstevníků, k čemuž kvůli neplatným smlouvám nakonec nemohlo dojít.