Město Liberec stále musí řešit spor o podíly na bytech, které v Liberci vznikly před 20 lety. Magistrátu se už podařilo najít řešení sporu s jednotlivými bytovými družstvy, které ho v minulosti žádaly o bezplatné převedení městských podílů na bytech a nakonec toho dosáhly. Nevyřešeným problémem ale zůstává pře se společností Interma BYTY. Liberecký okresní soud teď její nároky uznal, byť jen částečně.

Spor začal v roce 2019. Firma tehdy vyzvala město, aby začalo jednat o bezplatném převodu svého 51 % podílu ve vlastnictví 256 bytů v ulici U Sila. Podle smlouvy z konce 90. let o společném financování výstavby bytů, kterou Liberec s firmou uzavřel, totiž po uplynutí 20 let měl vlastnický podíl přejít bezúplatně na Intermu. Město ale platnost smluv zpochybnilo a Interma tak město zažalovala u soudu.

„Na základě provedené právní analýzy bylo zjištěno, že smlouvy o bezúplatné výpůjčce spoluvlastnického podílu města jsou absolutně neplatné, a to pro nesplnění požadavků stanovených občanským zákoníkem i zákonem o obcích,“ tlumočil tehdy stanovisko advokátní kanceláře Máchal & Bobek primátor města Jaroslav Zámečník.

Polský hnědouhelný důl a elektrárna Turów.
Kauza Turów pokračuje. Začal ji řešit Soudní dvůr EU v Lucemburku

Stejnou strategii se snažil Liberec používat i při jednání s bytovými družstvy, v této kauze ale nakonec město změnilo advokáty i názor a dodrželo závazky z původních smluv, i když s družstvy uzavřelo nové.

Podle dřívějšího názoru města byly požadavky Intermy na převedení městského podílu za 1 korunu „nereálné“. Město přešlo do protiútoku a požadovalo po firmě 40 procent nájemného z těchto bytů a společnou správu budov. Liberec měl totiž podle dohody se společností 20 let právo disponovat s byty a určovat v rámci své bytové politiky, komu Interma byty a na jak dlouho pronajme. „Je to jedna z nejtěžších právních situací v historii města, hned po mistrovství světa v lyžování. Byli jsme přesvědčeni, že tuto těžkou situaci může posoudit jenom soud,“ řekl Deníku Zámečník.

Liberecký okresní soud minulý týden dospěl k závěru. Podle Institutu pro udržitelný rozvoj (IPUR), který jednání sledoval, soud rozhodl, že smlouvy se mají dodržovat stejně jako v případě bytových družstev. Intermě ovšem přiznal nárok na podíl jen na dvou bytových domech ze šesti, u ostatních firma pochybila a včas se neohradila.

Družstevní domy v ulici Seniorů. Ilustrační foto.
Desítky rodin z Liberce budou mít hezčí Vánoce. Nemusí znova platit za své byty

Město prozatím nechtělo výsledek soudu komentovat. „Hodnotit objektivně rozsudek lze až ve chvíli, kdy se advokátní kancelář (Máchal & Bobek), která město Liberec ve sporu zastupuje, seznámí s písemným vyhotovením rozsudku, které by mělo obsahovat podrobné zdůvodnění úvah, jimiž se Okresní soud v Liberci ubíral,“ vysvětlil vedoucí tiskového oddělení a vnějších vztahů Tomáš Tesař.

Jelikož jde o rozhodnutí soudu první instance a Interma se podle veřejně dostupných informací chce odvolat, bude město komentovat rozsudek až poté, kdy dostane jeho písemné znění. „Zároveň je třeba se seznámit i s právním názorem advokátní kanceláře, která město ve sporu zastupuje,“ doplnil Tesař.

Jaroslav Tauchman z IPUR kritizoval přístup města, jehož zástupci si rozsudek nepřišli osobně vyslechnout k soudu, ale i částku, kterou město advokátům zaplatilo. „Na to, že ve sporu jde o zhruba padesátiprocentní podíl na šesti bytových domech, které mají dohromady 256 bytů, je přístup města poněkud laxní. Nepřijít si vyslechnout rozsudek, to vypadá, jako by to vedení města nezajímalo. Rovněž se ukazuje, že urputná snaha části politické reprezentace Liberce o to, aby se nemusely plnit smlouvy, nejenže naráží u všech soudů, ale stojí Liberec i jeho občany již miliony korun za právní zastoupení,“ řekl Tauchman.

400 bytů by v následujících letech mělo vyrůst v díře na Perštýně. V několika fázích tam vyroste úplně nová čtvrť, zahrnující moderní bytové domy, obchody, služby a kanceláře, spolu s veřejným prostorem a parkem.
V Liberci vyroste dva tisíce nových bytů. Lidé je kupují, i když ještě nestojí

Podle vyjádření Tesaře město zaplatilo advokátní kanceláři Máchal & Bobek zhruba 1,3 milionu korun. „Advokátní kancelář Máchal & Bobek (AKMB) se neúčastnila jednání Okresního soudu v Liberci z toho důvodu, že se toto jednání konalo výhradně za účelem vyhlášení rozsudku. Závěrečné návrhy byly stranami sporu na výzvu soudu podány předem v písemné podobě. Zcela formální účast zástupce AKMB na vyhlášení rozsudku by navíc zcela bezdůvodně a zbytečně navyšovala náklady Statutárního města Liberec na vedení sporu,“ vysvětlil Tesař.

Jednatel Interma BYTY Slavomír Moleš v současné době také nechtěl rozsudek komentovat. „Musíme si počkat na písemné vyhotovení rozsudku. Až pak budeme moci komentovat další postup. Jsme nicméně rádi, že v části rozhodnutí soud uznal, že uzavřené smlouvy se mají plnit a jsou platné,“ řekl Deníku Moleš.