Zájemci se zároveň mohli ve čtvrtek 9. prosince seznámit s novým projektem Bloom Together. Jedná se o tým mladých lidí a profesionálů, který skrze besedy, sociální sítě a brožury vzdělává mladistvé o důležitosti prevence duševního onemocnění. Lidé mohli napsat na papírový lísteček vzkaz a ten nalepit na obraz ve tvaru tulipánu.

Sdružení Tulipan provozuje chráněnou dílnu, kde zaměstnává osoby se zdravotním znevýhodněním. V rámci poradenských služeb pomáhá nejenom osobám se zdravotním znevýhodněním, kteří jsou jeho zaměstnanci, ale zároveň všem, kteří potřebují získat informace k řešení jejich problémů. Realizuje i celou řadu kulturních, volnočasových a vzdělávacích akcí, jejichž cílem je inkluze mezi zdravou a handicapovanou populací.