Hned tři ocenění zamířila do Libereckého kraje v letošním ročníku soutěže o nejlepších počinech v oblasti památkové péče. Radují se v Trávníčku a Martinicích.

Cena Patrimonium pro futuro vznikla v roce 2014 s cílem upozornit na pozitivní příklady v památkové péči a poděkovat těm, kteří se podílejí na uchovávání kulturního dědictví. „Přáli jsme si, aby se příběhy těchto lidí a výsledky jejich usilovné práce dostaly k širší veřejnosti,“ vysvětlila generální ředitelka spolupořádajícího Národního památkového ústavu Naďa Goryczková.

Martin Provazník
Přijdeme o malé nakladatele a rozmanitost, říká knihkupec ze severu Čech

V kategorii „Záchrana památky“ zabodovala obnova Beranova hostince v Trávníčku, jehož majiteli jsou Jan Havelka, Petr Pivoňka, Alena Pivoňková a spolek Dubáci. Podporu jim projevila i veřejnost v kategorii „Památky děkují“. Z 3439 účastníků ankety bylo hostinci u Českého Dubu připsáno 1062 hlasů. „Vítězství si velmi ceníme, zvláště v ohromné konkurenci skvělých projektů. O to víc pak i úspěchu v hlasování veřejnosti. To nás dojalo. Doufám, že hostinec bude právě pro veřejnost sloužit jako příklad dobré praxe při obnově stavby lidové architektury,“ řekl Jan Havelka.

Historie hostince sahá až do 16. století, samotné jádro roubené stavby pochází z počátku 19. století. Dům dlouho chátral, než ho v roce 2014 koupili současní majitelé s úmyslem navrátit mu původní podobu. Při opravách se postupovalo tradičními řemeslnými technikami a v roce 2015 byl Beranův hostinec prohlášen kulturní památkou.

Skauti se zapojili boje s koronavirem.
Skauti v Libereckém kraji se zapojili do boje s koronavirem, pomáhají i dětem

Porota ocenila nejen samotnou záchranu stavby, ale i návrat doprovodné funkce hostince. „Celý projekt nazýváme „muzeum s výčepem“. Takže až budou skutečně hotovy všechny rekonstrukční práce, zažije návštěvník autentickou atmosféru podještědského venkovského hostince z přelomu 19. a 20. století. Zároveň se může těšit na expozice o místní historii, podještědské lidové architektuře a kultuře,“ doplnil Havelka.

Na rekonstrukci přispěl i Liberecký kraj, od roku 2015 až do letoška věnoval přes dva miliony korun. „Mám velkou radost z toho, že mohu sledovat tuto rekonstrukci. Proměna je obrovská a přiznám se, že když jsem viděla, jak vypadají jednotlivé místnosti i celý dům na začátku, byla jsem trochu pesimistka. Jenže když se někdo do něčeho pustí se zápalem a zároveň respektem k památce tak, jak to dělají Dubáci, dokáže i nemožné,“ zdůraznila náměstkyně hejtmana Libereckého kraje Květa Vinklátová.

Železniční unikát

Mimořádné ocenění generální ředitelky získal Spolek železniční historie Martinice v Krkonoších za dlouhodobou péči o záchranu, obnovu, funkční naplnění, prezentaci a za otevření muzea a naučné stezky. Železniční stanice Martinice představuje unikátní areál, který dokumentuje systém řízení a zabezpečení provozu na železnici během 19. a 20. století. Srovnatelný funkční celek se díky probíhající automatizaci železnice v České republice už dnes nevyskytuje a jeho význam je jednoznačně celostátní. Výjimečnost stanice spočívá v dnes už unikátní celistvosti dochovaných budov a zařízení, navíc z větší části se zajištěným využitím a původní funkční náplní.

Nádraží v Chotyni
Nádraží v Chotyni má šanci. Zatím nepadne

„Velice nás potěšilo ocenění pro oba spolky, které kulturní památky nejen opravují, ale celoročně se věnují jejich propagaci a kulturně-společenskému životu. Obě památky za dobu, po kterou o ně spolky pečují, získaly nadregionální význam a na akce v nich pořádané se sjíždějí zájemci z celé České republiky. Doufáme, že tato ocenění budou motivací i pro další vlastníky památek v Libereckém kraji,“ oznámil ředitel územního odborného pracoviště NPÚ v Liberci Miloš Krčmář.