Přispět k tomu, aby klienti domovů důchodců jen nepřežívali, ale žili. Na to někdy nezbývá čas, energie ani finance. Pomoci to změnit se rozhodl spolek Za lepší život. Poprvé si to vyzkouší na vlastní kůži obyvatelé Domu seniorů v libereckém Františkově.

Mezi chybějící a potřebné služby patří účinná fyzioterapie. Seniorům může ulevit od bolesti a zvýšit pohyblivost. Podobné služby ale omezuje nedostatečné systémové ukotvení a financování. „Kvůli nejasnému a roky neřešenému problému sociálně-zdravotního pomezí nikdo nehradí služby fyzioterapie klientům v pobytových sociálních službách. Zdravotní pojišťovny se na placení takové zdravotní péče nepodílejí, poskytovatelé na ni nemají finanční prostředky,“ zdůraznil předseda spolku Pavel Svoboda.

Technická univerzita v Liberci. Ilustrační foto.
TUL chce lépe prodat své úspěchy, propojí vědecké týmy a komerční firmy

S projektem začali už v loňském roce, ale jeho uskutečnění přerušila epidemie koronaviru. Spolek oslovuje donátory a snaží se sehnat peníze. V závislosti na úspěšnosti má v plánu hradit potřebnou fyzioterapii klientům v domovech pro seniory napříč Libereckým krajem.

„Lidé jsou solidární a chtějí pomáhat. Důkazem může být vlna solidarity, která se zvedla poté, co se v červnu prohnalo jižní Moravou tornádo,“ podotkl Svoboda. Případní zájemci mohou přispět libovolnou částku podle svého uvážení na číslo účtu 2502042410/2010.

Jako první si vyzkouší účinky fyzioterapie klienti v Domě seniorů v liberecké čtvrti Františkov. Zdejší ředitel Jan Gabriel vytipoval osm obyvatel. „Fyzioterapeut by měl být součástí týmu pracovníků každého takového zařízení. Z vlastních zkušeností víme, jak je fyzioterapie prospěšná. Chceme ji dopřát všem, kteří ji potřebují,“ zdůraznil. Do budoucna by obdobné služby využil i Domov pro seniory Vratislavice, který o ni projevil zájem. „Přál bych si, aby se fyzioterapie stala běžnou a dostupnou záležitostí, která povede ke zkvalitnění života. Týká se to i klientů, kteří jsou ležící,“ doplnil Gabriel.

Ilustrační foto.
Nemocnice v Libereckém kraji zatím mají krve dostatek, jinde bijí na poplach

Tváří projektu se stala česká zpěvačka Bára Basiková, která sama během epidemie koronaviru vypomáhala v domově seniorů v jižních Čechách a na nabídku stát se patronkou kývla bez dlouhého rozmýšlení. Aktivitu spolku ocenil i náměstek hejtmana pro resort sociálních věcí Petr Tulpa. „Jsme rádi, že se podmínky pro seniory opět o něco zlepší. Fyzioterapie jim pomůže a zlepší i náladu. A ne nadarmo se říká, že veselá mysl je půl zdraví,“ podotkl Tulpa.

Spolek Za lepší život se také zaměřuje na dobrovolníky, kteří už teď chodí vypomáhat do domovů. Povídají si se seniory či jim předčítají. Cílem je tyto dobrovolníky podchytit a vyškolit je, aby byli schopní v případě potřeby se o klienty postarat. „V okamžiku výpadku více pracovníků v sociálních službách z důvodů jakékoli epidemie může dojít k ohrožení fungování služby jako takové. Tomu chceme předejít,“ dodal předseda spolku.