Jde o profesionální benefiční kalendář s unikátními snímky přírody, konkrétně Jizerských hor. O kalendář s amatérskými snímky profesionální kvality, jedinečných záběrů a vysoké prestiže.

Kalendáři, jehož autory vybírá už desátým rokem Nadace na záchranu Jizerských hor, nedávno přejmenovaná na Nadaci (ekologa) Ivana Dejmala v rámci soutěže Zaostřeno na Jizerky. Do uzávěrky letošního ročníku zbývá už jen několik dnů. 

Cílem akce není jen dát prostor výborným amatérským fotografům, ale pomoci horám, které se v jejich hledáčku nacházejí. „Ukázat krásná místa Jizerských hor a zároveň upozornit na nutnost ochrany jak tohoto pohoří, tak i přírody jako takové. Zároveň pomůžeme Jizerským horám díky prodeji kalendářů i finančně,“ vysvětlil autor projektu Ondřej Petrovský.

Kalendářem proti suchu

Během uplynulých devíti let se tak díky nápadu podařilo získat například peníze na obnovu návštěvnické infrastruktury v Jizerských horách, tedy chodníčky, zábradlí a podobně, nebo vybudování důležitého rybího „přechodu“ na říčce Smědé. Podpořila se také výsadba původních dřevin nebo záchrana rašeliniště na Nové louce.

Výtěžek z posledního ročníku věnovala nadace Jizersko-ještědskému horskému spolku na výsadbu více než 14 tisíc geneticky původních dřevin do samého srdce Jizerských hor. „Kromě toho pomůže vybudovat přehrážky v místních rašeliništích, které budou díky tomu lépe zadržovat vodu v krajině,“ doplnil Petrovský jeden z příkladů pomoci, která je v období prohlubujícího se sucha čím dál víc aktuální.

Zájemci o účast v soutěži se mohou přihlásit zasláním až čtyř snímků Jizerských hor, a to v papírové nebo elektronické podobě nejpozději do pátku 5. června.

Ze všech došlých fotografií bude odborná porota vybírat 13 nejzdařilejších, které se objeví v benefičním kalendáři Zaostřeno na Jizerky 2021. „Výtěžek půjde tentokrát na projekt obnovy významné lokality Jizerské smrčiny. Z širšího výběru bude sestavena putovní výstava, kterou nadace představí na zářijové vernisáži,“ přiblížil Petrovský.

Nadace vyhlašuje fotografickou soutěž Zaostřeno na Jizerky od roku 2011 a každým rokem dorazí kolem dvou set snímků od přibližně 50 autorů. Kromě fotografů z České republiky se pravidelně hlásí i ti z polské strany Jizerských hor. „Zájem z polské strany se zvyšuje, loni dokonce byli dva z polských autorů v kalendáři zastoupeni,“ prozradil Petrovský.

Nadace dosud vydala téměř dvanáct tisíc kalendářů a zájem stoupá. Od prvního ročníku se tištěný náklad zdvojnásobil na loňských 1 600 kusů a i ten se zcela vyprodal. „Už nyní chodí krásné fotky Jizerských hor a jsem si jist, že se kalendář opět povede. Mám radost z každoročního zájmu ze strany fotografů i těch, kteří si kalendář koupí a pomáhají tímto způsobem našemu krásnému pohoří,“ dodal za pořadatele Petrovský.

Hodnotit bude i veřejnost

Po červnové uzávěrce bude došlé fotografie hodnotit kromě odborné poroty i široká veřejnost, která vybere jeden snímek na výstavu. Hlasování bude probíhat na internetových stránkách Deníku, který je od samého začátku partnerem soutěže.

Na autory snímků, které se stanou součástí kalendáře, čekají hodnotné ceny. Všichni účastnící fotografické soutěže obdrží jeden výtisk kalendáře jako poděkování zdarma. 

Jak snímky do soutěže posílat?
Uzávěrka letošního ročníku soutěže je 5. června 2020.
Pokud se chcete letošního ročníku zúčastnit také, můžete své snímky posílat:
1. elektronicky na mail: info@nadaceivanadejmala.cz
2. formou vyvolaných snímků na adresu: Matoušova 453/21, Liberec
Velikost delší strany musí být minimálně 28 cm. Pro otištění v kalendáři musí být snímky orientované na šířku.
Podrobnější informace včetně kompletních pravidel naleznete na webu www.nadaceivanadejmala.cz.
Průběžně se o nejlepším snímku bude hlasovat i mezi čtenáři Deníku, který je mediálním partnerem.