„Je to kvůli zkoordinování regionální soutěže s celostátní Stavbou roku. Vítěz totiž dostane možnost přihlásit se do celostátního ročníku, o což jsme dlouhodobě usilovali,“ říká Petra Handlířová z Agentury Regionálního rozvoje, jež soutěž organizuje.

Poselstvím soutěže je nacházet to nejzajímavější v oblasti stavitelství, architektury a řemesla z Libereckého kraje. Architektonická soutěž, která nese jméno legendárního architekta Karla Hubáčka, získává rok od roku na věhlasu. V uplynulém ročníku se i přes komplikace způsobené epidemiologickou krizí podařilo shromáždit téměř padesát přihlášených staveb a projektů. Hlavní cenu letos získalo sídlo sklářské společnosti Lasvit v Novém Boru.

Lasvit Nový Bor
Krajskou stavbou roku je sídlo Lasvitu. Firma slaví na několika frontách

Soutěž vyhlašuje Liberecký kraj společně s městy Liberec, Jablonec nad Nisou, Semily, Turnov a partnery, jimiž jsou Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve stavebnictví, Český svaz stavebních inženýrů, Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Technická univerzita v Liberci.

Porota, složená ze zástupců kraje a všech dalších partnerů soutěže, udělí ceny ve dvou kategoriích. První je Cena Karla Hubáčka, udělená za nejzajímavější stavbu nebo úpravy veřejného prostoru a krajiny. Sem lze nominovat novostavby, rekonstrukce, bytové stavby a stavby občanské vybavenosti, průmyslové a technologické stavby, památkové objekty i revitalizované brownfieldy.

Druhou kategorií je Cena junior pro studenty a mladé tvůrce do 30 let, kteří se věnují stavebnictví a architektuře. Jejím cílem je podchytit zájem a ocenit talenty mladé, nastupující generace ve stavebnictví v Libereckém kraji. Uzávěrka podávání přihlášek je 14. února 2021.