Akci pořádala liberecká pobočka Sdružení soukromých škol Čech, Moravy a Slezska (SSŠČMS) a účast na ní přijali významní hosté, kteří během svého působení v různých životních, politických a odborných funkcích podporovali, hodnotili anebo se osobně zúčastňovali zrodu a života soukromých škol v Libereckém kraji.

Zúčastněné soukromé školy z Liberce a Jablonce nad Nisou se prezentovaly jednoduchými informačními panely, které vytvořila Střední umělecká škola, s.r.o. Setkání zahájili předseda Liberecké pobočky SSŠČMS Václav Tichý a Jaroslava Turková za celorepublikový výbor sdružení. S přátelským poselstvím vůči soukromým školám vystoupila náměstkyně ministra školství Eva Bartoňová, která vyzdvihla nezastupitelnou úlohu soukromých škol v českém výchovně vzdělávacím systému.

Ředitel Libereckého inspektorátu České školní inspekce Karel Bárta vzpomněl v této souvislosti důležitost výročí 17. listopadu nejen pro soukromé školství.
Autentické hodnocení soukromého školství přednesly matka dvou současných studentů SOU nábytkářského a SOŠ Lenka Šimůnková a absolventka soukromého Podještědského gymnázia Barbora Řáhová. Za Město Liberec se k uplynulému dvacetiletí s pochvalou připojil i odcházející primátor Jiří Kittner s náměstkem Ondřejem Červinkou.

Hosty a řečníky brilantně provázela moderátorka Marcela Augustová, malé kulturní osvěžení připravil pěvecký sbor Vox achetis z Podještědského gymnázia a přípitek s drobným pohoštěním roznášeli studenti liberecké Soukromé hotelové školy Hergesell, s.r.o