Liberecká pobočka Krajského soudu v Ústí nad Labem včera vydala rozhodnutí, ve kterém předseda senátu Karel Kostelecký zamítá návrh na vyslovení neplatnosti hlasování s tím, že kasační stížnost je ve věcech volebních nepřípustná.

Platností hlasování se soud zabýval poté, co jeden z českolipských voličů podal proti platnosti stížnost. Podle něj bylo totiž snadné zaměnit obálky pro volbu senátora a krajských zastupitelů. Obálky nebyly podle jeho názoru nijak výrazně nadepsané a odlišit je mohl volič jen podle barvy.

„Barvy jednotlivých obálek byly jasně rozlišitelné. Jedna byla šedá a druhá žlutá. Je věcí voliče, aby byl obezřetný a dával si pozor, jakou obálku použije,“ odpověděl na dotaz na důvod rozhodnutí Karel Kostelecký.

Jak dále vysvětlil, soudní senát zkoumal stížnost dle příslušných ustanovení volebního zákona a neshledal jeho porušení. „Navíc systém dvoubarevných obálek nebyl ničím odlišným od jiných volebních okrsků,“ doplnil Kostelecký.

Kromě toho dodal, že stěžovatel z České Lípy následně doplnil stížnost o další žalobní bod, ovšem až po uplynutí zákonné lhůty, po kterou mohl. „Zmiňoval v nich své úvahy o vadném hodnocení volební komise poté, co on sám si popletl obálky, ovšem vzhledem k tomu, že skutečně tento žalobní bod podal až po uplynutí zákonné lhůty, nesměli jsme se jím ani zabývat,“ uzavřel Karel Kostelecký.

Šedou a žlutou volební obálku si spletlo více než jeden a půl tisíce lidí z Českolipska a části Liberecka, kde se současně volilo do senátu i kraje. Jejich hlasy byly proto neplatné, což potvrdil i ředitel liberecké pobočky Českého statistického úřadu Ladislav Knap.

I podle něj letošní volby poznamenal nezvykle vysoký podíl neplatných hlasů, přičemž hlavním důvodem jejich neplatnosti byla skutečně záměna obálek, kdy do světle žluté obálky věnované senátním volbám vhodili lidé lístek se jmény kandidátů do krajského zastupitelstva a naopak do šedých ukládali voliči lístek se jménem jimi voleného budoucího senátora.

Rozhodnutí soudu netrpělivě očekávali především kandidáti do krajského zastupitelstva nominovaní za Stranu Zelených. Těm totiž k zasednutí do zastupitelských lavic chybělo pouhých šest setin procenta, což v přepočtu znamená jen 68 hlasů. Není proto vyloučené, že by se v případě větší pozornosti voličů při vhazování svých lístků do obálek do zastupitelstva dostali.

To nevyvrací ani Milan Přívratský z Nového Boru, který měl na krajské kandidátce za Stranu zelených číslo tři. I jemu utekla možnost rozhodovat o dění v kraji jen o několik desítek hlasů. „O absenci Strany zelených v libereckém zastupitelstvu mohli skutečně podle některých výpočtů rozhodnout nepozorní voliči. Nicméně rozhodnutí soudu mě vůbec nepřekvapilo. Pravidla byla stanovená. Obálky rozlišené a voliči si za plentami měli počínat pozorněji,“ uvedl Milan Přívratský.