Náměstek hejtmana pro resort dopravy Jan Sviták řekl, že kraj byl od počátku přesvědčen o správnosti postupu. „Jsme rádi, že soud nám dal za pravdu. Postupovali jsme plně v souladu s rozhodnutími krajského zastupitelstva, a kromě toho jsme v té době ani neměli další možnosti, jak veřejnou dopravu na Českolipsku zajistit,“ okomentoval aktuální rozhodnutí soudu Sviták. 

Soud odůvodnění rozsudku nezveřejňuje, takže nejsou známy konkrétní důvody, proč pokutu zrušil. Peníze Liberecký kraj zaplatil už v roce 2020, kdy pokutu potvrdil tehdejší předseda ÚOHS Petr Rafaj. Proti rozhodnutí krajského soudu je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. „Úřad dosud rozsudek Krajského soudu v Brně neobdržel, přičemž o dalším postupu rozhodne až poté, co se s písemným vyhotovením rozsudku podrobně seznámí,“ řekl ČTK mluvčí ÚOHS Martin Švanda. 

Kauza začala na konci roku 2019, kdy kraj uzavřel bez vypsání veřejné soutěže smlouvu na dočasné zajištění autobusové dopravy na Českolipsku s ČSAD Česká Lípa. Smlouva měla platit nejdéle dva roky. Kraj mezitím vyjednával o odkoupení akcií firmy, kterou chtěl začlenit do vlastního vnitřního dopravce. Podle Svitáka jinou možnost než uzavřít zakázku bez soutěže neměl, hrozilo, že jinak v regionu přestanou jezdit autobusy. 

Ilustrační snímek. Peníze
Kraj musel zaplatit pokutu. Její výše byla sedm milionů korun

Antimonopolní úřad pokutu Libereckému kraji uložil už na jaře 2020 takzvaným příkazem, proti kterému kraj podal odpor. V srpnu následovalo rozhodnutí prvního stupně ukládající pokutu a kraj reagoval podáním rozkladu. V něm argumentoval tím, že smlouvu uzavřel bez soutěže v mimořádné situaci, protože jinak hrozilo, že na Českolipsku přestane fungovat veřejná doprava. Minulá smlouva na provozování veřejné dopravy v polovině prosince 2019 skončila. „Nelze označovat za mimořádnou takovou situaci, kdy zadavatel ví, kdy skončí smlouva uzavřená se stávajícím dopravcem, avšak nečiní žádné kroky k řádnému výběru nového dodavatele. Vzhledem k závažnosti přestupku, kdy Liberecký kraj zcela vyloučil soutěž o poskytování předmětných služeb, uložil Úřad pokutu ve výši přibližně 50 procent maximální možné sazby,“ uvedl tehdy ÚOHS. 

Podle Svitáka se kraj do situace dostal v důsledku předchozího postupu ÚOHS, který mu zakázal nakoupit akcie dopravní společnosti. Kraj pak v rozkladu napadl nesprávnou aplikaci zákona i výši pokuty, předseda ÚOHS ale obě námitky zamítl a rozhodnutí potvrdil. „Kraj i přes pokutu od ÚOHS díky svým krokům uspořil přibližně 14 milionů korun,“ uvedl tehdy náměstek pro dopravu Jan Sviták.