Poté, co si Jiří Cipra při mezinárodních jezdeckých závodech v Polsku přivodil úraz míchy, kvůli kterému ochrnul nejenom na všechny čtyři končetiny, ale ochrnulo mu i dýchací centrum, zvedla se mezi přáteli jezdeckého sportu vlna solidarity. „Uspořádali jsme sbírku mezi čtenáři našeho časopisu Jezdec na pořízení přístroje pro umělou plicní ventilaci, který Jiří Cipra nutně potřebuje,“ vysvětlila Ilona Neumannová z časopisu Jezdec, která sbírku na přístroj uspořádala. Jak doplnila, čtenáři si uvědomili, jak vysoce rizikový sport právě jezdectví je a v obrovské míře na přístroj přispěli.

Věnovala přístroj spinální jednotce

Manželka zraněného Jiřího Cipra, která má dispoziční právo na vybrané peníze, kterých se nashromáždilo na celou cenu přístroje, a to téměř tři sta tisíc, se rozhodla věnovat přístroj přímo liberecké spinální jednotce, a to přesto, že je vhodný i k domácímu použití. Primář libereckého traumatologicko-ortopedického centra (TOC) společně se šéflékařem spinální jednotky jsou podle svých slov za dar velice vděční. „Člověk, který utrpěl tak závažné poranění, při kterém není schopen dlouhodobě samostatně dýchat, se bez takového přístroje v 95 procentech neobejde a je na něj odkázán,“ upozornil Richard Lukáš, primář TOC. Jak zdůraznil, díky daru je spinální jednotka v současné chvíli připravena poskytovat lepší péči.

Nyní lepší vybavení

Situace, do jaké se dostal Jiří Cipr, neuměla totiž spinální jednotka do nynějška řešit. „Nyní jsme schopni poskytovat léčbu se všemi stupni postižení míchy,“ zdůraznil šéflékař spinální jednotky Jaroslav Šrám s tím, že doposavad museli pacienti s neschopností samostatně dýchat ležet na ARO, kde jim však zase chyběla rehabilitace. A jak připomněl primář Lukáš, pobyt na spinální jednotce a léčba zde usnadňuje následnou péči rehabilitačním ústavům, kde na obdobnou péči vybaveni nejsou.

Přístroj poslouží mnoha lidem

Liberecká spinální jednotka slouží spádové oblasti pro 2,5 milionů lidí. „Pod naší jednotku spadá oblast od Ústeckého kraje přes Liberecký, dále Královehradecký a sahá až do Pardubického kraje,“ vyjmenoval Richard Lukáš. Kromě toho pak doplnil, že liberecká spinální jednotka má k dispozici 15 lůžek, která jsou z 95 procent permanentně obsazená. Pochválil i práce sester, protože jak zdůraznil, především díky jejich péči, obětavosti a vycvičenosti nevznikla za posledních šest let na oddělení ani jedna proleženina, což je výrazný úspěch právě vzhledem k tomu, že zde jsou pacienti dlouhodobě upoutáni na lůžko.