Osm členů Změny pro Liberec bylo proti, tři zástupci KSČM se zdrželi.

„Máme velké výhrady. Nejjednodušší by bylo rozpočet shodit a hrát si nějaké své politické hry,” řekl za občanské demokraty Tomáš Hampl.

Jeho stranický kolega Ondřej Červinka upřesnil, že některé příjmy, s nimiž návrh hospodaření počítá, nejsou reálné. „Je tu nebezpečí, že se je nepodaří naplnit a městu v polovině roku dojdou peníze,” upozornil. „Odpovědnost za rozpočet převezmeme jednotně. Musí být ale i koalice jednotná,” doplnil.

Jiří Kittner (ODS) vysvětlil, že rozpočtové provizorium by městu přineslo nemalé problémy. Mohlo by být třeba překážkou na cestě při schvalování evropských dotací.

Nejostřeji proti rozpočtu vystupovala Změna pro Liberec. Jaromír Baxa kritizoval nejen plánovaný prodej letiště, ale i to, že se příspěvkové organizace svými příjmy vrátí zpět do roku 2005. A to jim na jejich chod stačit nebude. „Rozpočtové provizorium by pro město bylo výhodnější,” řekl Jaromír Baxa.

Město bude hospodařit se sumou 1,506 miliardy korun, výdaje jsou o 47 milionů nižší.

Náměstka primátorky pro ekonomiku Jiřího Šolce (Liberec občanům) nakonec překvapilo, že diskuse nad jeho návrhem hospodaření netrvala až do rána. „Jsem rád, že dvě třetiny zastupitelů rozpočet podpořily. Je to dobrý rozpočet v nedobrých časech. Čekal jsem diskusi delší, měl jsem připravené podrobné tabulky,” uvedl Jiří Šolc.