Obyvatelé Liberce zdá se vyhráli. Radnice vyslyšela jejich kritiku v souvislosti s chystanou proměnou části Sokolovského náměstí a historicky významnému místu ponechá současnou podobu. Zajistí pouze mírnou revitalizaci. Tu město zrealizuje po výměně inženýrských sítí.

„Rozhodli jsme se tak na základě připomínek lidí, které zazněly na veřejném projednávání záměru revitalizace náměstí i na schůzkách s místními podnikateli a obyvateli této lokality. Vycházíme vstříc přání mnoha občanů, abychom s celkovou přeměnou podoby náměstí ještě počkali," vysvětlila primátorka Martina Rosenbergová (ČSSD).

Dodala, že v minulosti nebylo zvykem projednávat podobné záměry s veřejností, možná právě proto jsou lidé k plánům města nedůvěřiví. „Současné vedení Liberce ale lidem naslouchá, což dokazují i uskutečněné veřejné debaty. Občané se tak právě třeba na příkladu záměru revitalizace Sokolovského náměstí sami přesvědčí, že jejich hlas je pro nás důležitý," doplnila primátorka.

Připomeňme, proč lidé volali po zastavení projektu. Nelíbilo se jim, že město na Sokolovské náměstí nepohlíží jako na celek, ale jeho opravy rozdělilo do několika etap.

„Vadí mi, že město přistoupilo k parcelizaci náměstí, že ho rozdělilo na kousíčky. Ať město vyhlásí veřejnou, transparentní architektonickou soutěž a najde s ostatními partnery cestu, která bude k Sokolovskému náměstí přistupovat jako k celku," požádal vedení města na veřejné debatě například knihkupec a antikvář Martin Fryč, který na Sokolovském náměstí žije.

Architektonickou soutěž radnice nevyhlásí. „Necháme to na novém vedení města," oznámila primátorka Rosenbergová a přiblížila zmiňovanou částečnou revitalizaci.

Popelnice pod zem

„V jižní části Sokolovského náměstí, konkrétně v prostoru vymezeném komunikacemi Mistrovský vrch, Železná a Růžová, dojde k opravě povrchů komunikací, včetně podloží. Rovněž zde bude obnovena veřejná zeleň. Kontejnery na separovaný odpad budou zapuštěny pod zem do podzemních stání. Ulice Růžová bude nově předlážděna a provedeme také opravy dešťové kanalizace. Město současně počítá se zajištěním archeologického dohledu a výzkumu v dané lokalitě," řekla Rosenbergová.

Pro veřejnost, jež se o osud náměstí intenzivně zajímala, je to výborná zpráva.

„Bylo by moc fajn, kdyby to byl začátek nového přístupu města k centru a veřejnému prostoru. Kdyby takto město vystupovalo už v minulosti, nemuseli jsme se dožít takových hrůz, jakými jsou obchodní centra Forum a Plaza. Kéž by se stalo pravidlem, že se radnice bude bavit s lidmi a odborníky (například urbanisty), než se do něčeho pustí," neskrýval radost z výsledku knihkupec Martin Fryč.

Původ nápadu na rekonstrukci

Město chtělo nechat zrekonstruovat část Sokoláku poté, co bylo zřejmé, že se zde vymění plynovod, kanalizace a další zhruba sto let staré rozvody.

„Proto nechalo na podzim loňského roku vypracovat studii revitalizace části veřejného prostoru. Jejím účelem bylo vytvořit odpočinkovou plochu pro návštěvníky. Studie byla konzultována a schválena pracovníky památkové péče, Radou architektů a dalšími odbornými institucemi. Posléze byl návrh předložen k připomínkování veřejnosti," připomněla mluvčí liberecké radnice Zuzana Minstrová.

Možné budoucí podoby části Sokolovského náměstí byly zveřejněny na internetových stránkách města v závěru loňského roku. „Do ankety se zapojilo více než 660 občanů. Většinou si lidé na náměstí přáli více zeleně, laviček a dalšího mobiliáře," zakončila primátorka. Emocemi opředená veřejná debata se v krajské knihovně konala na začátku února. Deník o ní podrobně informoval.