V letošním roce úspěšně vyvedl mladé i na jednom ze symbolů Českého ráje, a to na hradě Trosky, kde naposledy hnízdil v polovině 20. století. Začátkem června byla spatřena dvě už vzletná mláďata sokola, jak svým neobratným letem nutí rodiče k výuce lovu.

Přitom loni se sokolům hnízdění na Troskách nezdařilo kvůli dronům. Právě samice sokolů jsou na počátku hnízdění velmi citlivé, a to především při snášení a inkubaci vajec. Při pocitu ohrožení hnízdo nezřídka opustí. Sokolímu páru na Troskách se stala s největší pravděpodobností osudnou přítomnost dronů. Řada pilotů nerespektuje zákonem nařízenou bezletovou zónu kolem národních kulturních památek, která je dvě stě metrů. V případě porušení hrozí pachateli pokuta do výše jednoho milionu korun.