Hlavním tématem jednání bylo dofinancování sociálních služeb pro rok 2009 a návrh na financování roku 2010. „Pan ministr nám sdělil, že v rozpočtu ministerstva částku 1,5 miliardy korun, potřebnou na dofinancování sociálních služeb, nenajde, ale intenzívně o způsobu zajištění finančních prostředků jedná s ministrem financí a premiérem,“ uvedl Pavel Petráček. „Pokud dojde ze strany ministerstva k dofinancování, částka nepřekročí 1 miliardu korun, a tak zřejmě budou muset kraje spolu s obcemi zajistit zbylou část finančních prostředků sami,“ řekl krajský radní. V Libereckém kraji se to nejvíce dotýká pobytových služeb v krajských zařízeních, kde stále chybí asi 100 milionů korun. Ministr Šimerka přislíbil svou účast na jednání komise Asociace krajů 21. července, kde se budou diskutovat pravidla pro financování sociálních služeb příštího roku. (mi, lan)