Podle náměstka hejtmana pro dopravu Martina Seppa (ČSSD) došlo po instalaci pachových ohradníků ke snížení počtu střetů automobilů se zvěří o 73%.

„Umístění pachových ohradníků pomohlo na většině úseků, kde byly instalovány, a to velmi výrazně,“ potvrdil radní Deníku. Například na silnici I/13 v Bílém Kostele došlo před instalací ohradníků k 25 střetům s divokou zvěří. Po aplikaci zařízení již jenom k jediné nehodě. Podobné je to v Dolních Pertolticích, Malé Skále nebo Jablonci nad Nisou. Míst, kde ohradníky pomohly snížit počet nehod, jsou desítky. Vesměs jde o úseky silnic, které míjejí nebo kříží honitbu a kde ke střetům zvířat s auty docházelo. „Výběr kritických úseků byl ponechán na příslušných okresních mysliveckých spolcích. Místa, kde budou pachové ohradníky letos instalovány, se Liberecký kraj s myslivci a policií dohodne zřejmě během dubna. Dá se předpokládat, že to budou i letos vesměs totožné úseky,“ dodává náměstek Martin Sepp.

Instalace smrdutých odpuzovačů stojí kraj 50 000 korun ročně, ušetří tím ale miliony na zničených automobilech a škodě na uhynulé zvěři. V některých případech se dá hovořit i o záchraně života, neboť srážky se zvěří někdy končívají i tragicky.

Účinná odpuzující látka se jmenuje Hagopur. Ta se v podobě pěny nastříká na dřevěné, asi metr vysoké tyčky. Ty se zapíchají podél silnic do země, nebo se látka nanese přímo na strom. Po několika měsících, kdy se vlivem UV záření látka všechna vypaří, stačí pomocí dávkovací pistole do pěny látku znovu vstříknout a tak obnovit její účinnost.

Okresní myslivecký spolek v Liberci má zkušenosti s Hagopurem od roku 2010. Jeho mluvčí Věra Bouzková odhaduje jeho účinnost na 60 90%.

„Střety motorových vozidel se zvěří se značně omezily, v některých honitbách je bilance snížení až 100%.,“ pochvaluje si Věra Bouzková.

Jak ale dodává, tento přípravek lze využít i proti okusu plodin a dřevin, čehož zneužívají někteří zahrádkáři. Ti pachové ohradníky kradou od silnic a zapichují je do hlíny doma na svých pozemcích.

Bouzková však pro tyto případy radí spíše jiné značky, které sami myslivci nabízejí, například Hukinol, který se využívá proti okusu.