Přihlížející měli možnost nahlédnout do měřícího vozu kvality ovzduší či do elektromobilu. V odpoledních hodinách pokračoval program v Krajské vědecké knihovně, kde proběhly tematické přednášky a besedy pro širokou veřejnost.

Očkování proti vzteklině.
Očkování dostanou i psi bez domova. V Liberci ho zajistí Veterináři bez hranic