I když jednatel společnosti, která budovu vlastní, stále tvrdil, že se potraviny do budovy vrátí, tak stále se nic neděje. „Stále platí, že bychom do budovy opět chtěli vrátit obchod s potravinami. Jeho otevření v současné době vidím tak na konec října z důvodů stavebních úprav,“ vysvětlil v polovině srpna Josef Pleticha, jednatel společnosti IDI, s.r.o.

V Ruprechticích obchod lidem chybí

Původně přitom předpokládal působení nového nájemce od sklonku srpna nebo počátku září. Listopad se však přehoupl již přes svou polovinu a supermarket stále nikde. Před časem Josef Pleticha hovořil o dvou zájemcích z řad obchodních řetězců, kteří by měli o provozování obchodu zájem, nechtěl však prozatím prozradit, o které konkrétní jde, a to stále trvá.

Platí nadále, že zde potraviny budou?

„Je podle mého názoru prozatím předčasné prozrazovat, který řetězec by se mohl v objektu usídlit, nicméně na více než 90 procent je jisté, že to budou potraviny,“ uklidňuje jednatel společnosti vlastnící budovu.

Otázkou však je, zda jeho slova stále platí, právě i s ohledem na opětovné výrazné opoždění. Momentálně situace alespoň před budovou vypadá tak, že stroje opravují zničené parkoviště před ní. Nutné stavební úpravy na budově uváděl v srpnu Josef Pleticha i jako důvod posunutí otevření supermarketu.

Aktuální vyjádření, jak to vypadá s případným supermarketem v místě, kde bydlí senioři a rodiny s malými dětmi, se nám nepodařilo od Josefa Pleticha získat. Nejblilžší obchod mají místní obyvatelé daleko. Buď pavlovickou Billu nebo obchůdek na ruprechtickém náměstí.