„V rámci veřejné soutěže jsme obdrželi několik návrhů. Nejvýhodnější z nich, který současně i splnil veškeré formální náležitosti, se Ministerstvo financí rozhodlo přijmout. Smlouva o prodeji podniku byla uzavřena a zájemce již uhradil v plné výši kupní cenu,“ potvrdil Ondřej Jakob z Ministerstva financí ČR.

Hotel byl nabízen za necelých 25 milionů korun. Smlouva nabyde účinnosti za pár dní, tehdy bude zveřejněno, kdo je novým majitelem. Imperial postavili v letech 1930 - 31. Zajímavý je znaky art deco a funkcionalismu na fasádě.

Slavná historie, neslavný konec

Hotel, který je uzavřený od roku 2008, byl v minulosti svědkem různých příběhů. Například v Imperialu vystupoval zpěvák Jiří Schelinger, který tam na koncertě poznal svou budoucí manželku.

Lidé do Imperialu rádi chodili na dobrotu do restaurace s českou a mezinárodní kuchyní, do Staročeské jizby, vyhlášený byl i snack bar Zlatý kohout. V hotelu měli pro hosty připraveno  sto deset pokojů.

V posledních letech fungování se Imperial proměnil v hodinový hotel, kde si hosté pronajímali pokoje za dvě stě korun a v ubytovnu. Bydleli tam zejména Slováci a dělníci ze zemí bývalého Sovětského svazu.

V roce 2008 nejvyšší soud rozhodl budovy vyklidit a nemovitost předat státu. Neslavnému konci předcházela v roce 1992 privatizace, při které se hotel dostal do vlastnictví dcery původních německých majitelů. „Pak se ale ukázalo, že tato paní není ve smyslu restitučních zákonů oprávněnou osobou. Svůj nárok na vydání hotelu uplatnila v rozporu s těmito zákony,“ informoval Radek Ležatka z ministerstva financí.

Na základě rozhodnutí soudu se v roce 2005 stal vlastníkem Fond národního majetku a o tři roky později ministerstvo financí nařídilo jeho vyklizení.