Záchranáři jsou oceňováni nejen za svou činnost v uplynulém roce, ale také za dlouhodobý přínos. Akce je pořádána jako poděkování za obětavou práci všech zdravotnických záchranářů, operátorů, lékařů, řidičů i technických a administrativních pracovníků.

Luděk Kramář letos obhájil ve výběrovém řízení Libereckého kraje svou pozici a od 1. prosince zahájil nové šestileté období ve funkci ředitele. „Je to zásluha nás všech, každého zaměstnance ZZS LK. Vážím si toho, že jsme tým, že jako tým pomáháme pacientům a máme přitom kvalitní zázemí, o které se můžeme opřít,“ řekl.

Připomněl, že ZZS LK v posledních pěti letech prošla stabilizačním procesem, byl kompletně obnoven a stabilizován vozový park, jsou rekonstruovány a nově stavěny výjezdové základny, které zaměstnancům zajišťují důstojné podmínky pro jejich práci.

Noční požár průmyslového objektu v Novém Městě pod Smrkem.
Průmyslovou halu v Novém Městě pod Smrkem zasáhl požár, škoda je za tři miliony

„Záchrana lidských životů a ochrana lidského zdraví by se v naší každodenní činnosti neobešla bez velmi těsné spolupráce všech pracovníků záchranky,“ řekl. „ A i když dnes oceňuji ty z nás, kdo jsou pro ostatní určitým vzorem, kdo záchrankou opravdu dlouhodobě žijí, ocenění a poděkování patří všem.“

V dalších letech se podle svých slov bude dál snažit, aby záchranka zajišťovala kvalitní a důstojnou péči o pacienty. A je si vědom, že toho lze dosáhnout důsledným dodržováním systému řízení kvality, ale také tím že ZZS LK bude pružně reagovat na měnící se okolnosti. Nadále se chce zaměřovat na elektronizaci přijímaných a předávaných údajů, které péči o pacienta významně zrychlují.

Za svou prioritu také považuje zlepšování podmínek pro zaměstnance. „Je třeba řešit oblečení do výjezdu, stavět nové modernější základny a v rekonstrukci zlepšovat podmínky v těch starých. „Je před námi hodně úkolů a jsem rád, že při jejich naplňování mám kolem sebe tým, o který se můžu opřít.,“ dodal Kramář.

Pamětní plaketa za zásluhy Jaroslav Jedlička získal Michael Georgiev, Zdeňka Hnídková, Jana Rudolfová a Petr Prokop. Poděkování za spolupráci projevil Martinovi Šmídovi, Pavle Dyntrové, Janovi Musilovi, Renatě Menšíkové, Alici Figurové, Eleně Blažkové, Alžbětě Koškové, Veronice Chalupové, Kamile Ptáčkové, Martinovi Hliněnému, Lucii Bokové a Haně Stejné. Ocenění za Výjezd roku obdržel Petr Mokrejš, Eva Tauchmanová, Michaela Endrlová, Michal Ryšavý, David Matoušek, Jiří Karel, Veronika Kramářová a Kamila Ptáčková.

S využitím tiskové zprávy