Celkem se má dostat na 15 projektů. Frýdlantská hospodářská a lesnická škola například získá mycí box dopravních prostředků za 2,5 milionu, SPŠ technická v Jablonci nad Nisou bude mít nákladem 6,5 milionu rekonstruované dílny, součástí žádostí je také Technologické centrum EXCELENT pro SPŠ strojní a elektrotechnickou a Vyšší odbornou školu Liberec. V žádosti jsou i nové učební obory v novoborské sklářské škole nebo turnovské „šperkárně“.

„Již v předešlých dvou výzvách jsme realizovali 11 projektů v celkové výši 31 milionů. Z této částky jsme čerpali z EU 26,5 milionu korun. Prostředky vždy směřovaly na vybavení středních škol,“ upřesnil náměstek hejtmana Vít Příkaský (ČSSD).

Hlavním cílem těchto projektů je zlepšení materiálně-technického vybavení a podmínek škol a učilišť určených pro zaškolení absolventů a osvojení praktických dovedností.

„Z ohlasů škol, u kterých již projekty byly zrealizovány, je patrné, že podobné vybavování má smysl a přispívá ke zkvalitňování především praktické přípravy žáků,“ dodává Vít Příkaský.

Nyní se podle něj jedná o dodatečnou výzvu, datum vyhlášení bude stanoven na Výboru regionální rady v březnu 2012.