Podle exkluzivních dat, které získal Deník od Cermatu, si v posledních pěti letech vedly na Liberecku nejlépe v přijímačkách z českého jazyka děti z Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci. Ve škole se snaží o kreativitu a zapojení moderních trendů, které školstvím relativně hýbou. „Mají svá opodstatnění a snažíme se je zapojovat s rozumem, aby byla výuka vyvážená. V některých předmětech to jde ve větší míře, v některých naopak méně. Jako například v matematice, kde je potřeba se držet řádu, aby si žáci příklady napočítali a zažili si postupy,“ řekl Deníku ředitel liberecké základky Jakub Pabián.

A právě hodiny českého jazyka patří k těm, kde vyučující uplatňují kreativní přístup. Žáci nesedí jen v lavicích a neposlouchají výklad, ale sami se zapojují do hodiny. Příkladem je didaktické cvičení pojaté jako mapa s několika stanovišti, které děti obcházejí a kde plní jednotlivé úkoly, ať už samostatně, ve dvojici či ve skupině.

I při této aktivitě se projevuje jeden ze základů výuky většiny předmětů, který spočívá v aktivizaci žáků a v práci s chybou. „Naši učitelé jsou hodně komunikativní a umí látku dobře vysvětlit. Líbí se mi, že to není jen o sezení v lavici, ale že nás aktivně zapojují do výuky. Díky tomu si učivo dobře zapamatujeme,“ pěla chválu žákyně 9. ročníku Lucie Briestenská, kterou čekají přijímací zkoušky na Obchodní akademii v Liberci. „Ze zkoušek nervózní nejsem. Věřím, že mám šanci uspět a dostat se na školu,“ svěřila se.

Její spolužačka Adéla Kočnarová zase ocenila to, že se vyučující zaměřují na věci, které žákům nejdou, a projíždí je s nimi opakovaně. „Nejde jim primárně o to, kolik máme bodů, ale o to, abychom vše pochopili a nedělali zbytečné chyby,“ podotkla s tím, že si podala přihlášku na liberecké Gymnázium F. X. Šaldy.

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského patří mezi poměrně malé školy, kde jsou třídní kolektivy naplněné většinou do dvaceti žáků. Dobře se zde znají, žáci snadno a rychle načtou jednotlivé učitele i školu jako celek a vědí, co mohou čekat.

Jak zdůraznil její ředitel, pro takový úspěch u přijímacích zkoušek je potřeba mít aktivně zapojené vždy všechny strany výchovně-vzdělávacího procesu. „Tedy vedle učitelů s odborností, otevřeným srdcem pro děti a láskou ke svému předmětu také žáky, kteří se chtějí vzdělávat a posouvat, a také rodiče zodpovědné za vzdělávání svých dětí a podporující školu. Když toto funguje, je celkem dobrá šance uspět,“ osvětlil Pabián.

Stěžejní roli podle ředitele hraje i motivace. Razí zde heslo „připravujeme žáky pro život“, snaží se o to, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima, měl před sebou výzvy a dokázal překonávat překážky. „Neprožívám tlak, že všichni naši žáci se musí stát studenty středních škol. Jde nám o to, aby se ocitly tam, kde je jejich srdce. Někteří nám rovnou říkají, že by se chtěli přihlásit na učiliště, protože je baví práce rukama, a my je v tom podporujeme,“ podotkl ředitel.

S motivací pracuje i učitelka českého jazyka a literatury Ema Plichtová. Kdo chce, pro toho je připravena práce, další výzvy, pomoc i čas na konzultování problému. Kde se nechce, samo to nevznikne. „Ale pokud se vytvoří dobré vztahy, vytvoří to příjemnou atmosféru, může být i legrace. Příjemná atmosféra je třešnička na dortu a dodává jistotu, klid a možnost se učit. A pak nás to i baví. To je asi nejlepší motivace,“ osvětlila.

Ema Plichtová v posledních letech propojila sloh, literaturu a mluvnici tak, jak to bývá v běžném životě. V hodinách pracují s texty i situacemi, hledají odpovědi, diskutují, kladou otázky, učí se pracovat v týmech a rolích, provozují čtenářské dílny a výstupy se učí formulovat tak, aby to odpovídalo účelu a podmínkám.

„A vše, co děláme, musí vykazovat známky toho, že mám za sebou nějaké vědomosti a zkušenosti s gramatikou. Vyžaduji kontrolu vlastní práce, opravování textů po sobě, vyžaduji práci s chybou. Například v textech neoznačuji každou chybu přímo. Máme vytvořený systém značek, které děti nacházejí na konci řádků, a musí si chybu vyhledat, opravit a odůvodnit samy. To ovšem opět kontroluji a vyžaduji,“ popsala svůj styl výuky.

To oceňuje i deváťačka Adéla Michelová, která se chystá na Střední školu sociální a pedagogickou Jana Blahoslava v Hejnicích. „Bez motivace by to nešlo. A líbí se mi, že se učitelé snaží, abychom látku pochopili, a vysvětlují nám ji tak, aby se nám hodila nejen na přijímací zkoušky, ale i do života,“ dodala.

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních češtinářských úlohách se žákům z této liberecké základky u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou ve „skladbě“ (zvládlo v průměru 60,83 % žáků) a v „komunikaci a slohu“ (55,83 %), naopak problémy jim dělají otázky na „tvarosloví“ (38,75 %). „Úplně si nedokážeme vysvětlit, proč zrovna tyto úlohy dělají žákům problémy. Nicméně v posledních letech jsme měli ve třídách hned několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a současně i cizince a pro tyto žáky může být tvarosloví náročná disciplína,“ zamyslel se Pabián.

Ve škole navíc usilují o čtenářskou gramotnost už od 1. třídy, zaměřují se na porozumění rozmanitým textům. „V posledních letech jsme rozvíjeli školní knihovnu a rozšířili nabídku o nové tituly. Usilujeme o to, aby pro děti bylo normální zajít si do knihovny a najít si tituly, které by si chtěly přečíst,“ uzavřel Jakub Pabián.

Úspěšnost podle témat: Co jde a nejde žákům Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. (Kategorie otázek % dobře vyřešených úkolů.)

  • Skladba 60,83
  • Komunikace a sloh 55,83
  • Porozumění textu 54,09
  • Tvorba slov a slovní zásoba 49,52
  • Český pravopis 38,82
  • Tvarosloví 38,75

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat