Podle exkluzivních dat, které získal Deník od Cermatu, si v posledních pěti letech vedly na Liberecku nejlépe v přijímačkách z českého jazyka děti z Křesťanské základní školy a mateřské školy J. A. Komenského v Liberci. Ve škole se snaží o kreativitu a zapojení moderních trendů, které školstvím relativně hýbou. „Mají svá opodstatnění a snažíme se je zapojovat s rozumem, aby byla výuka vyvážená. V některých předmětech to jde ve větší míře, v některých naopak méně. Jako například v matematice, kde je potřeba se držet řádu, aby si žáci příklady napočítali a zažili si postupy,“ řekl Deníku ředitel liberecké základky Jakub Pabián.

Žáky posledního ročníku základních škol čekají přijímačky na střední. Ilustrační foto.
Známe základní školy na Liberecku, jejichž žáci nejlépe zvládají přijímačky

A právě hodiny českého jazyka patří k těm, kde vyučující uplatňují kreativní přístup. Žáci nesedí jen v lavicích a neposlouchají výklad, ale sami se zapojují do hodiny. Příkladem je didaktické cvičení pojaté jako mapa s několika stanovišti, které děti obcházejí a kde plní jednotlivé úkoly, ať už samostatně, ve dvojici či ve skupině.

I při této aktivitě se projevuje jeden ze základů výuky většiny předmětů, který spočívá v aktivizaci žáků a v práci s chybou. „Naši učitelé jsou hodně komunikativní a umí látku dobře vysvětlit. Líbí se mi, že to není jen o sezení v lavici, ale že nás aktivně zapojují do výuky. Díky tomu si učivo dobře zapamatujeme,“ pěla chválu žákyně 9. ročníku Lucie Briestenská, kterou čekají přijímací zkoušky na Obchodní akademii v Liberci. „Ze zkoušek nervózní nejsem. Věřím, že mám šanci uspět a dostat se na školu,“ svěřila se.

Karel Hubáček.
Karel Hubáček by oslavil stovku. V regionu si připomenou jeho odkaz a život

Její spolužačka Adéla Kočnarová zase ocenila to, že se vyučující zaměřují na věci, které žákům nejdou, a projíždí je s nimi opakovaně. „Nejde jim primárně o to, kolik máme bodů, ale o to, abychom vše pochopili a nedělali zbytečné chyby,“ podotkla s tím, že si podala přihlášku na liberecké Gymnázium F. X. Šaldy.

Křesťanská základní škola a mateřská škola J. A. Komenského patří mezi poměrně malé školy, kde jsou třídní kolektivy naplněné většinou do dvaceti žáků. Dobře se zde znají, žáci snadno a rychle načtou jednotlivé učitele i školu jako celek a vědí, co mohou čekat.

Jak zdůraznil její ředitel, pro takový úspěch u přijímacích zkoušek je potřeba mít aktivně zapojené vždy všechny strany výchovně-vzdělávacího procesu. „Tedy vedle učitelů s odborností, otevřeným srdcem pro děti a láskou ke svému předmětu také žáky, kteří se chtějí vzdělávat a posouvat, a také rodiče zodpovědné za vzdělávání svých dětí a podporující školu. Když toto funguje, je celkem dobrá šance uspět,“ osvětlil Pabián.

Ilustrační foto.
Chcete pomoci? Darujte krev! Liberecké nemocnici ubyli prvodárci

Stěžejní roli podle ředitele hraje i motivace. Razí zde heslo „připravujeme žáky pro život“, snaží se o to, aby každý žák dosáhl svého osobního maxima, měl před sebou výzvy a dokázal překonávat překážky. „Neprožívám tlak, že všichni naši žáci se musí stát studenty středních škol. Jde nám o to, aby se ocitly tam, kde je jejich srdce. Někteří nám rovnou říkají, že by se chtěli přihlásit na učiliště, protože je baví práce rukama, a my je v tom podporujeme,“ podotkl ředitel.

S motivací pracuje i učitelka českého jazyka a literatury Ema Plichtová. Kdo chce, pro toho je připravena práce, další výzvy, pomoc i čas na konzultování problému. Kde se nechce, samo to nevznikne. „Ale pokud se vytvoří dobré vztahy, vytvoří to příjemnou atmosféru, může být i legrace. Příjemná atmosféra je třešnička na dortu a dodává jistotu, klid a možnost se učit. A pak nás to i baví. To je asi nejlepší motivace,“ osvětlila.

Ema Plichtová v posledních letech propojila sloh, literaturu a mluvnici tak, jak to bývá v běžném životě. V hodinách pracují s texty i situacemi, hledají odpovědi, diskutují, kladou otázky, učí se pracovat v týmech a rolích, provozují čtenářské dílny a výstupy se učí formulovat tak, aby to odpovídalo účelu a podmínkám.

Slavnostní večer „Karel Hubáček 100“ se uskutečnil v univerzitní aule. Součástí programu bylo odhalení interaktivního objektu s Hubáčkovými citáty.
Budoucí architekti vzdali poctu Karlu Hubáčkovi. Věnovali mu interaktivní objekt

„A vše, co děláme, musí vykazovat známky toho, že mám za sebou nějaké vědomosti a zkušenosti s gramatikou. Vyžaduji kontrolu vlastní práce, opravování textů po sobě, vyžaduji práci s chybou. Například v textech neoznačuji každou chybu přímo. Máme vytvořený systém značek, které děti nacházejí na konci řádků, a musí si chybu vyhledat, opravit a odůvodnit samy. To ovšem opět kontroluji a vyžaduji,“ popsala svůj styl výuky.

To oceňuje i deváťačka Adéla Michelová, která se chystá na Střední školu sociální a pedagogickou Jana Blahoslava v Hejnicích. „Bez motivace by to nešlo. A líbí se mi, že se učitelé snaží, abychom látku pochopili, a vysvětlují nám ji tak, aby se nám hodila nejen na přijímací zkoušky, ale i do života,“ dodala.

Lanovka na Ještěd. Ilustrační foto.
Prodloužit nebo zachovat? Studie ukázala šest podob budoucí lanovky na Ještěd

Deník získal unikátní statistiky, které ukazují, v jakých konkrétních češtinářských úlohách se žákům z této liberecké základky u přijímaček dařilo a které jim naopak dělaly problémy. Nejlépe si vedou ve „skladbě“ (zvládlo v průměru 60,83 % žáků) a v „komunikaci a slohu“ (55,83 %), naopak problémy jim dělají otázky na „tvarosloví“ (38,75 %). „Úplně si nedokážeme vysvětlit, proč zrovna tyto úlohy dělají žákům problémy. Nicméně v posledních letech jsme měli ve třídách hned několik žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a současně i cizince a pro tyto žáky může být tvarosloví náročná disciplína,“ zamyslel se Pabián.

Ve škole navíc usilují o čtenářskou gramotnost už od 1. třídy, zaměřují se na porozumění rozmanitým textům. „V posledních letech jsme rozvíjeli školní knihovnu a rozšířili nabídku o nové tituly. Usilujeme o to, aby pro děti bylo normální zajít si do knihovny a najít si tituly, které by si chtěly přečíst,“ uzavřel Jakub Pabián.

Úspěšnost podle témat: Co jde a nejde žákům Křesťanské ZŠ a MŠ J. A. Komenského?

Co znamenají čísla u témat? Jde o procento dobře vyřešených konkrétních úkolů z matematiky nebo českého jazyka žáky dané školy při přijímacím řízení na čtyřleté obory na středních školách. (Kategorie otázek % dobře vyřešených úkolů.)

  • Skladba 60,83
  • Komunikace a sloh 55,83
  • Porozumění textu 54,09
  • Tvorba slov a slovní zásoba 49,52
  • Český pravopis 38,82
  • Tvarosloví 38,75

Pozn. Každému příkladu nebo otázce autor testů přiřadil oblasti, v kterých musí mít žák znalosti, aby mohl daný příklad/úkol/otázku vyřešit či odpovědět. Například k vyřešení příkladů v matematice je často třeba mít znalosti z více oblastí.

Zdroj: prijimacky.ai a Cermat