Prvňáčci mají výjimku, je čeká tento proces až druhý školní den.

„Pokud v prvních dnech vyjde méně než 25 pozitivních případů ze 100 000 provedených testů, nebude se už dále tato kontrola provádět. V okresech, kde bude zmíněná hranice překročena, se zřejmě do konce září bude testovat pouze jednou týdně,“ sdělil náměstek hejtmana pro resort školství Dan Ramzer. Ve školkách se děti a pedagogové nebudou muset podrobit testování, neplatí pro ně ani povinnost nosit ochranu nosu a úst. „Vše prozatím platí do 10. září. Pravidla pro testování a používání ochrany nosu a úst jsou závazná, školy jsou povinny je dodržovat,“ doplnil Ramzer.

Ředitelé škol také obdrželi manuál od ministerstva školství, který by se jim měl stát pomocníkem při přípravě na nový školní rok.

Skládá se z informativní, doporučené a závazné části. „Bude to velice složité a některá doporučení nebudeme moci dodržet, hlavně co se týče homogenity skupin v jídelně či družině. Rozhodnutí budeme samozřejmě respektovat, ale některým dost dobře sama nerozumím,“ řekla ředitelka liberecké ZŠ nám. Míru Pavlína Kubrová.

Podobně vnímá situaci i Karel Minařík z českolipské základky Partyzánská. „Vyučování v našich učebnách je organizováno tak, že žáci docházejí do odborných učeben, téměř každou vyučovací hodinu tráví v jiné učebně. Logicky tak musí dojít k jejich, byť minimálnímu, kontaktu,“ dodal s tím, že k případným změnám sáhnou až v momentě, kdyby se odhalil pozitivní výskyt koronaviru ve škole.

Vlnu nevole zejména u rodičů vyvolalo nařízení týkající se těch dětí, které odmítnou testovaní a zároveň nedoloží bezinfekčnost v podobě ukončeného očkování či potvrzení prodělání nemoci. Nebudou moci cvičit uvnitř a budou mít rovněž zakázáno zpívat. Převlékat by se tito žáci měli s odstupem od ostatních, odstup by měli dodržovat i při jídle a pití. Ostatní žáci musí mít zakrytá ústa a nos pouze ve společných prostorách školy. „Očekávám jednotky podobných případů, určitě to nebude žádná davová psychóza,“ dodala Kubrová.

Její slova potvrdila i maminka třináctiletého syna. „S testováním dětí ve školách nemám problém já ani můj syn. V současné situaci je to rozhodně lepší, než aby děti musely sedět ve třídách v rouškách, nemohly mít tělocvik nebo hudební výchovu. O strašáku v podobě návratu distanční výuky ani nemluvím,“ zdůraznila paní Věra z České Lípy.

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje (KHS LK) nechystá se začátkem školního roku speciální opatření. Nadále budou její pracovníci pokračovat v dohledávání a trasování kontaktů pozitivně testovaných lidí na covid-19. „Na letních táborech jsme zaregistrovali menší počet nakažených, než tomu bylo loni. Přispěla k tomu větší promořenost a také proočkovanost,“ osvětlila Jana Pilnáčková z KHS LK. Podle ní nelze aktuálně odhadnout, jak se situace s nástupem dětí do škol vyvine a zda se díky screeningovému testování podaří zabránit vzniku lokálních ohnisek.

Epidemie koronaviru zkomplikovala i realizaci některých projektů Místní akční skupiny Podještědí. Jedním z nich jsou i žákovské parlamenty. V nich se schází žáci z jednotlivých tříd celé školy a společně přemýšlejí, co mohou ve škole podniknout, co změnit k lepšímu a jak do toho zapojit ostatní. Vyměňují si zkušenosti a čerpají inspiraci. „Během epidemie jsme přešli do on-line prostředí, proběhly dva workshopy a pak jsme od toho upustili. Chyběl ten osobní kontakt. Nyní už máme naplánovaný program do konce roku. Uvidíme, jak moc se na aktivitách odrazí požadavek manuálu na homogenitu skupin,“ podotkl koordinátor projektu Martin Jeništa.

Do poslucháren se budou vracet i vysokoškoláci. Při té příležitosti rektor Technické univerzity v Liberci Miroslav Brzezina vyzval budoucí studenty ke zdrženlivosti v souvislosti se shromažďováním a davovými akcemi. „Za dané epidemické situace bude jistě lepší seznamováky a podobné akce vynechat, abychom se pak všichni mohli potkat ve zdraví a tváří v tvář začátkem akademického roku na univerzitě,“ zdůraznil a neopomněl připomenout, že loni se nepodařilo zahájit školní rok v prezenční formě.

Brzezina mimo jiné odkázal na Českou konferenci rektorů, jíž je členem a která ve svém prohlášení ze začátku letošního srpna vyzývá studenty i budoucí vysokoškolské studenty k tomu, aby se nechali očkovat. „Považujeme za důležité, aby se včas naočkoval co největší počet vysokoškolských studentů. Tím by sami studenti přispěli k posílení kolektivní imunity a k tomu, aby se neopakoval scénář z minulého podzimu, který si nikdo z nás nepřeje,“ stojí ve výzvě.