Situace v libereckých školkách se uklidňuje a kapacity se zdají být letos dostatečné. V následujících letech však město opět očekává problémy. O připravované novele školského zákona, která opět zkomplikuje situaci ohledně předškolního vzdělávání, jsme hovořili s náměstkem primátora pro školství, kulturu, sociální věci a cestovní ruch s Ivanem Langrem.

Čeho konkrétně se novela týká?

Na úvod je třeba říci, že všechny liberecké mateřské školy jsou v tuto chvíli plně kapacitně vytíženy. Nicméně díky školkám, které nezřizujeme my, ale jedná se třeba o církevní nebo soukromá zařízení, máme celkovou kapacitu ve městě dostatečnou. Rodiče však samozřejmě primárně umisťují děti do našich školek, protože jsou jednak kvalitní, na což máme spoustu výstupů z České školní inspekce, a jednak jsou levnější.

Bohužel, ministerstvo školství přichází nyní s návrhy, které v době, kdy si naše školky už už mohly vydechnout a postupně pracovat třeba jen na osmdesátiprocentní kapacitu, znamenají, že budou v dalších letech nadále plně vytíženy a bude pro nás navíc problém reagovat například i na havárie nebo jiné nečekané události.

Co tedy ministerstvo chystá?

Především chystá povinnou desetiletou školní docházku. V současnosti je devítiletá, což znamená, že povinný by byl i poslední školní rok v mateřské škole. Jde tedy o to, že do posledního ročníku přijde o pár dětí více, odhadujeme tak o pět až deset procent.

To není zase tak velké číslo…

Není, ministerstvo však připravuje další věc a tou jsou spádové obvody, které už jsou zavedeny u základních škol. U školek je však problém, že kvůli přetíženosti fungují více na nelokálním principu, to znamená, že rodiče dávají dítě do školky tam, kde ho buď vzali, nebo kde docházejí do práce, což je pro ně časově výhodnější. Značný problém se spádovostí bude především u mikrospádových obvodů, tedy u malých školek se dvěma třemi třídami, kterých máme více než polovinu, kde nebude kapacita vůbec dostačovat poptávce a nebudeme ani moci reagovat na změny v průběhu školního roku.

Souběžně se spádovými obvody přidává ministerstvo ještě další ustanovení, které vychází vstříc obcím, které vlastní školky nemají, jimž kraj může vymezit spádový obvod přímo v Liberci.

Podle vašeho vyjádření to však ještě není všechno?

Není. Ještě se chystají dvě opatření, kterými nám ministerstvo dále ztíží situaci. První by mělo platit od 1. září 2017, kdy budeme muset garantovat místo i pro čtyřleté děti, a o další rok později by to platilo i pro tříleté děti.

Ministerstvo by však mělo poslat na zvýšení kapacit peníze…

Tady mám velkou výtku ohledně analýzy, na jejímž základě ministerstvo své návrhy postavilo. Analýzu totiž provedlo ne na úrovni obcí, ale okresů, které jako správní jednotky už vlastně neexistují.

Háček je v tom, že z ministerských čísel vyplývá, že problémy s kapacitami v mateřských školách mají jen tři okresy v ČR, dva z nich pražské, v těch ostatních jsou kapacity dostatečné. V řadě menších měst nebo obcí totiž školky nejsou naplněné. Naopak na úrovni velkých měst, jako je Liberec, to však neplatí.

Mám tedy obavy, že slibované peníze na zvýšení kapacit poputují pouze do těch tří okresů. Nebylo by to bohužel poprvé. Rád bych se v tomto směru dočkal od ministerstva vysvětlení.

O problematice škol v článku: Rozšíří kapacitu libereckých škol