„Někde jsme využili prázdniny k zateplení budov, například na školce Kamarád v Dělnické ulici. K tomu jsme úpravami ve čtyřech mateřských školách zvýšili kapacitu o 85 míst,“ upřesnil Ondřej Červinka. „Každé dítě v Liberci, které dosáhne do konce srpna nebo ještě i na podzim tří let, už má kam jít. Všichni rodiče, jejichž děti na jaře školky odmítly, mají své potomky umístěné,“ dodal.

K prvnímu lednu příštího roku otevře město novou mateřskou školku na ulici Gagarinova. Ta bude mít pro předškoláky přesně 125 míst.

„Kapacitu navyšují ještě soukromé mateřské školy. Vycházejí vstříc hlavně těm rodičům, kteří chtějí dát dítě do školky dřív než až ve třech letech,“ doplnil náměstek.

Soukromých školek je v Liberci nyní osm, dohromady sem chodí přes 200 dětí předškolního věku.