„Účastníci dostanou možnost realizovat své tvůrčí záměry ve 13 uměleckých dílnách od sklářské hutě přes stříbrnické a zlatnické dílny, broušení, malování či rytí skla až po umělecké kovářství a odlévání, které jsou připraveny v sedmi uměleckoprůmys­lových školách po celém Libereckém kraji,“ řekl náměstek libereckého hejtmana pro školství Radek Cikl. Sympozium je soutěžní a z každé dílny vybere porota nejlepší práci, která pak obohatí sbírky Severočeského muzea v Liberci.

Sympozium začíná 18. září v Železném Brodě. „Místo zahájení bylo zvoleno zcela záměrně, neboť od 17. do 19. září se ve městě uskuteční slavnosti sklářského řemesla – Skleněné městečko,“ vysvětlil Cikl.

Devítidenní program pak vyvrcholí 26. září vernisáží děl vzniklých v průběhu sympozia ve Sklářském muzeu v Novém Boru. Ani toto místo nebylo podle Cikla zvoleno náhodně, novoborská sklářská škola slaví 140 let své existence.

Liberecký kraj uspořádal sympozium poprvé v roce 2004. Jeho hlavním smyslem je propagace uměleckoprůmys­lových škol v kraji i diskuze o jejich budoucnosti. V posledních letech se většina škol umělecké nevyjímaje potýká s úbytkem studentů. Největší problémy mají sklářské školy, o něž kvůli krizi sklářského průmyslu zájem výrazně klesá. Situaci uměleckoprůmys­lových škol komplikuje i skutečnost, že jsou pro kraj finančně náročnější než jiné střední školy.